1. eneatips: Perfekcionists - Reformators - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Ikviens ir tik daudz vērts, cik vērts ir tas, ar ko viņš nodarbojas. Marks Aurēlijs

1. eneatips: Perfekcionists - Reformators

Uzvedība

Vieninieki dzīvo ar tādu pasaules redzējumu - kāds viss varētu būt ideālā gadījumā. Un viņiem ir nepārvarama tieksme visu pie tā novest. Tāpēc Vieninieki rūpējas par to, lai visu uzlabotu un nekavējoties reaģē, ja kaut kas aiziet greizi. Vieniniekiem ir ļoti attīstīts iekšējais kritiķis, kurš kontrolē emocijas un saka, ko drīkst, ko nedrīkst un ko vajag. Un viņiem ir tieksme darīt to, ko saka iekšējais kritiķis nevis to, ko patiesi vēlas pats Vieninieks. Viņiem patīk darbu padarīt labi un pareizi, tāpēc varat būt droši, ka Vieninieks pieliks maksimālas pūles, lai izdarītu to vislabākajā veidā.

 

Iespējams, piederi pie 1. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 
 • Tu bieži domā par to, kā kaut ko uzlabot;
 • Tu centies izvairīties no nosodāmas un sliktas rīcības;
 • Tu izvirzi augstas morāles prasības pret sevi un apkārtējiem;
 • Tu augstu vērtē praktiskus nopelnus: darbu, godīgumu, kompetenci;
 • Tev ir ļoti stingrs iekšējais kritiķis, kurš saka, kas ir pareizi un kas nav;
 • Iekšējais kritiķis nosoda un kontrolē Tavas emocijas un vajadzības;
 • Tu mēdz būt sašutis par to, ka citi paliek nesodīti;
 • Lēmuma pieņemšana var izsaukt Tevī trauksmi: “Vai tas ir pareizi?”;
 • Pienākums un tas, kas jādara vienmēr ir svarīgāk par to, ko gribās.

Stress

Kad Vieninieks uzņemas pārāk daudz, un saprot, ka visu to, izdarīt kvalitatīvi nebūs iespējams. Kad apkārt ir tik daudz ko uzlabot, un lai cik daudz spēka un enerģijas netērētu, ar to nebūs gana. Saprotot, ka darbus paspēt nodot laikā vairs nav iespējams, Vieninieks pāriet Četriniekā. Viņš var kļūt atvērtāks un atklāti paust savas problēmas un emocijas. Var kļūt grūtsirdīgs un žēlot sevi: “Cik man ir grūta dzīve.” Stresā Vieninieks var norobežoties, iegrimt sevī un zaudēt pārliecību par saviem spēkiem. Var sākt izdabāt savām mazajām iegribām. Kā pozitīvais šīs pārejas aspekts ir tas, ka Vieninieks beidzot saprot savas vajadzības, ko tad viņš patiesi vēlas, un tas kļūst svarīgāks nekā pienākums un atbildība.

Komforts

Kad viss ir labi, darbi pabeigti, pienākumi izpildīti vai notiek vides maiņa, tad Vieninieks jūtās nopelnījis atpūtu: atvaļinājumu vai vismaz brīvdienas. Tad viņš pāriet Septītniekā. Vieninieks sāk paust tās īpašības, kuras nekad neļauj sev paust mājās vai darbā, kur ir daudz uzdevumu un pienākumu. Viņā parādās viegluma un spontanitātes sajūta, viņš instinktīvi reaģē uz dzīvi, kļūst jautrs un labprāt mēģina kaut ko jaunu. Vieninieks pārstāj būt tik viennozīmīgs, kļūst dzīvespriecīgāks, optimistiskāks un atveras plašajai iespēju daudzveidībai. Pieņemot lēmumus drīzāk balstās uz vēlmēm nekā uz to, kas būtu jādara. Izaicinājums komfortā var būt tas, ka Vieniniekam var rasties impulsīva vēlēšanās saņemt visu un uzreiz.

Motivācija

Dusmas – Pasaule nav ideāla, neviens un nekas neatbilst iekšējiem ideāliem un standartiem, kā rezultātā sāk pieaugt neapmierinātība. Tāpēc rodas spriedze, diskomforts, kas izpaužas caur aizkaitinājumu un nepārvaramu vēlmi visus un visu labot.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Nosodījums - milzīgs iekšējais kritiķis, kurš kritizē katru darbību un pat vēlmes. Klausoties savā iekšējā kritiķī Vieninieks it kā saņem tiesības kritizēt un nosodīt citus. Aiz šīs kritikas ir vēlme visu uzlabo, novest līdz pilnībai, bet šādi reaģējot viņš var nepamanīt pašus cilvēkus un viņu patiesās reakcijas. Var būt tendence nosodīt arī gaidāmos notikumus un iespējamās reakcijas uz tiem.

Stiprā puse

Miers - tā ir spēja būt laimīgam un apmierinātam ar iekšējo harmoniju un mieru, neatkarīgi no tā, kas notiek.

Būtība

Pilnība - Viss Visumā tiek pakļauts kaut kādai augstākai kārtībai. Lietas, notikumi, cilvēki un viņu uzvedība ir tieši tāda, kādai tai jābūt. Katrs mirklis ir nevainojams.

Attīstības ceļš

Iepazīt savas emocijas un impulsus. Legalizēt sev visas savas cilvēciskās jūtas un reakcijas. Apzināties, ka negatīvās emocijas pāriet, kad tās sāk pieņemt. Pieņemt savas dabiskās vēlmes un vajadzības. Tādā veidā Vieninieki var atbrīvoties no vēlmes nosodīt apkārtējos un sajust iekšējo mieru un skaidrību, kas ved uz patieso būtības stāvokli, kurā viss tiek uztverts kā pilnība. Vieninieku attīstība ir pieņemt savu cilvēciskumu un nepilnību.

Dzīves uzskati:
 

 • Man jābūt stingram un prasīgam attiecībā pret sevi;
 • Pienākumi ir svarīgāki par izpriecām;
 • Es esmu tik prasīgs pret sevi, ka man ir tiesības kritizēt citus;
 • Emocijas un vēlmes ir jākontrolē;
 • Man nav tiesības uz kļūdām un bezatbildību;
 • Realitāte ir tāla no pilnības;
 • Dzīvē ir svarīgi, lai Tev ir augsti ideāli un Tu dari visu, lai atbilstu tiem.

Vieninieku pārstāvji

Mūsu klienti