2. eneatips: Palīgs - Draugs - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Mēs nepareizi izprotam pasauli un sakām, ka tā mūs maldina. Rabindranats Tagore

2. eneatips: Palīgs - Draugs

Uzvedība

Divnieka talants ir saskatīt apkārtējo cilvēku vajadzības un viņam rodas nepārvarama tieksme pienākt un palīdzēt. Viņš ir atsaucīgs un visvairāk rūpējas par citiem, sev svarīgiem cilvēkiem. Divnieks ir smaidīgs, pozitīvs, starojošs un jūtas resursiem pārpilns, tas ir cilvēks, kurš prot dot un mīlēt no visas sirds. Tāpēc viņš kļūst par neaizvietojamu citu cilvēku dzīvē. Bet pašam Divniekam ir grūti paziņot par savām vajadzībām un vēlmēm, un viņš nespēj kaut ko pieņemt no citiem. Divnieks lieliski prot rūpēties par citiem, slavēt un novērtē, kad citi cilvēki viņam ir pateicīgi. Divnieka izaicinājums ir pateikt: 'Nē."

Iespējams, piederi pie 2. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tu spēj pārdzīvot līdzi citiem cilvēkiem;
 • Tev lieliski izdodas ieraudzīt citu cilvēku talantus;
 • Tu pamani, kas trūkst citu cilvēku dzīvē;
 • Tu esi lepns par to, ka esi vajadzīgs apkārtējiem un Tev ir svarīga loma viņu dzīvē;
 • Tev ir grūti palūgt palīdzību un paziņot par savām vajadzībām;
 • Tu parasti pielāgojies, lai apkārtējiem būtu komfortabli;
 • Tu izjūti dīvainu iekšējo tukšumu, kad Tev velta daudz uzmanības;
 • Tu vari justies apspiests, jo visu laiku dod citiem, un tāpēc dvēselē vēlies brīvību.

Stress

Stress Divniekam ir tad, kad viņš ilgstoši palīdz, bet par savām pūlēm nesaņem pateicību. Kad cilvēki noraida, pazemo vai sāk ļaunprātīgi izmantot viņu palīdzību. Stress būs arī tad, ja neaizvietojama cilvēka tēls tiks apdraudēts. Visbiežāk Divniekam stress ir saistīts ar savstarpējām attiecībām. Tad Divnieks pāriet Astotniekā, iegūst piekļuvi savām dusmām un var sākt tās paust tieši. Divnieks spēj norādīt citiem, cik daudz viņš viņu labā ir izdarījis un to, ka viņi to nenovērtē. Var izjust naidu pret tiem, kuri nav bijuši pietiekami pateicīgi. Pozitīvs šīs pārejas aspekts ir tas, ka Divnieks beidzot pamana savas vajadzības, skaidri un saprotami par tām paziņo, atrod spēku, lai tās realizētu un spēj aizstāvēt savas robežas.

Komforts

Stabilās dzīves situācijās: kad Divnieks atrodas darbā, kas sniedz gandarījumu vai tuvās attiecībās, kurās jūtās mīlēts un pieņemts. Kad viņu novērtē ģimenē, kad darbā ir kļuvis par neaizvietojamu, tad Divnieks pāriet Četriniekā un iegūst pieeju dažām Četrinieku stratēģijām. Divniekam kļūst dabiski pievērst uzmanību savām vajadzībām un vērtībām un viņš spēj godāt tās ar tādu pašu entuziasmu, kādu dāvā sev svarīgiem cilvēkiem. Atrodoties komfortā parādās dziļš kontakts ar savām jūtām un viņš  spēj pamanīt pat mazākās izmaiņas savos emocionālajos stāvokļos. Divnieks vairs necenšas nevienam izpatikt un glābt pasauli. Izaicinājums šādos brīžos var būt žēlums pret sevi. Viņš var sākt justies nomākts, jo sāk apzināties, ka apkārtējie viņu izmanto, jo Divnieks bija pārāk labsirdīgs un pieklājīgs.

Motivācija

Pašlepnums – Tieksme kļūt par vajadzīgu un neaizvienojamu, sev svarīgu cilvēku dzīvē: “Es esmu vajadzīgs, bez manis netiks galā - tas nozīmē, ka mani mīl un nepametīs. Mani mīlēs tikai tad, ja es būšu labsirdīgs un rūpēšos.” Tāpēc savas vajadzības tiek noliktas otrā plānā.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Pateicība - Divnieki ļoti rūpējas par sev svarīgiem cilvēkiem un palīdz, lai nopelnītu viņu mīlestību un pieņemšanu. Par mīlestības un pieņemšanas apliecinājumu kalpo pateicība. Viņiem svarīgi ir saņemt un arī paust pateicību. Smaids, galvas mājiens vai arī mutiska atzinība par to, ka ir pateikts vai izdarīts kaut kas labs.

Stiprā puse

Pieticība - “Tas nav tikai mans nopelns.” Tā ir apzināšanās, ka: “Es esmu daļa no kaut kā lielāka un bez manas palīdzības var iztikt.”

Būtība

Brīvība -  Brīvība dot un pieņemt, saglabājot sevi. Es neesmu atkarīgs no apkārtējo cilvēku pateicības.

Attīstības ceļš

Divnieka attīstības ceļš sākas ar uzticēšanos sev. Tāpat viņiem jāiemācās atpazīt savas vēlmes un vajadzības. Jāapgūst prasme prasīt par tām, ļaujot otram cilvēkam izvēlēties pateikt: “Jā vai nē” un pieņemt palīdzību no citiem. Tādā veidā viņš saņem dubulto piekļuvi savam būtības stāvoklim - brīvībai. Pateicoties kurai Divnieks patiesi var piedzīvot brīvības patieso esamību, kurā ir brīva vaļa dot un pieņemt, saglabājot sevi.

Dzīves uzskati:
 

 • Mīlestību un uzmanība jānopelna, tāpat vien mani neviens nemīlēs;
 • Man nav tiesību uz nevarību un es nedrīkstu prasīt palīdzību;
 • Rūpēties par sevi ir egoistiski;
 • Citi cilvēki ciena mani, tikai tad ja es daru viņiem kaut ko vērtīgu, noderīgu un palīdzu viņiem;
 • Es varu dod apkārtējiem vairāk nekā citi cilvēki;
 • Ja man būs pārāk liela nepieciešamība pēc palīdzības, tad apkārtējie aizgriezīsies no manis;
 • Es spēlēju svarīgu lomu citu cilvēku dzīvēs;
 • Es tik daudz daru citu labā, ka esmu nopelnīji īpašu attieksmi, īpašas privilēģijas, man jau var pieļaut kādu atkāpīt.

Divnieku pārstāvji

Mūsu klienti