Kas rada ļaunumu? - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Ir dzīve un, ir mūsu stāsts par to. Ja tu gribi būt laimīgs, stāsti laimīgus stāstus. Sūzena Grega

Kas rada ļaunumu?

Kas rada ļaunumu?

Kādā universitātē profesors reiz uzdevis saviem studentiem jautājumu:
– Visu, kas pastāv, radījis Dievs?
Kāds no studentiem droši atbildējis:
– Jā, radījis Dievs.
Dievs radījis visu?– pārjautājis profesors.
– Jā, ser, – atbildējis students
Profesors jautāja tālāk:
– Ja Dievs ir radījis visu, tātad Dievs ir radījis arī ļaunumu, ja reiz ļaunums pastāv? Un saskaņā ar principu, ka mūsu darbi definē mūs pašus, tātad Dievs ir ļaunums.
Izdzirdot to students apklusa. Profesors bija ļoti apmierināts ar sevi. Viņš palepojies studentiem, ka viņš vēlreiz esot pierādījis, ka ticība Dievam ir mīts.
Bet te roku pacēla kāds cits students:
Profesor, vai varu jums uzdot jautājumu?
– Protams, – atbildējis profesors
Students piecēlies un jautājis:
– Profesor, aukstums pastāv?
– Kas tas par jautājumu? Protams, pastāv. Vai tev nekad nav bijis auksti?
Studenti sākuši smieties par jaunieša jautājumu. Jaunietis atbildējis:
– Patiesībā, ser, aukstums nepastāv. Saskaņā ar fizikas likumiem, tas ko mēs uzskatām par aukstumu, īstenībā ir siltuma neesamība.
Cilvēku vai priekšmetu var pētīt pēc tā, vai tam ir, vai tas to izstaro vai nē, vai arī – vai tas vada enerģiju. Absolūtā nulle (–273°С) ir pilnīga siltuma enerģijas neesamība. Tādā temperatūrā visa matērija kļūst inerta un nespējīga reaģēt. Sekojoši aukstums nepastāv. Mēs esam izdomājuši šo vārdu, lai izteiktu to, ko sajūtam, kad nav siltuma.
Students turpināja:
– Profesor, tumsa pastāv?
Profesors atbildēja:
Protams, pastāv. Students teica:
– Jums atkal nav taisnība, ser. Arī tumsas nav. Tumsa patiesībā ir gaismas neesamība. Mēs varam izpētīt gaismu, bet ne tumsu. Mēs varam izmantot Ņūtona prizmu, lai sadalītu balto krāsu daudzās krāsās un izpētītu dažādos katras krāsas viļņu garumus. Jūs nevarat izmērīt tumsu. Parasts gaismas stars var ielauzties tumsas pasaulē un to izgaismot. Kā jūs varat noteikt to cik tumša ir tā vai cita telpa? Jūs izmēriet, kāds gaismas daudzums ir dots. Vai ne? Tumsa ir tikai jēdziens, ko cilvēks izmanto, lai aprakstītu, kas notiek, kad nav gaismas.
Pēc tam jaunais cilvēks atkārtoti jautāja profesoram:
– Ser, ļaunums eksistē?
Jau nepārliecinātāk profesors tomēr atbildēja:
– Protams, kā jau es teicu. Mēs redzam to katru dienu. Cietsirdība starp cilvēkiem, daudz noziegumu un vardarbības visā pasaulē. Šie piemēri nav nekas cits kā ļaunuma izpausmes.
Uz to students atbildēja:
– Ļaunums nepastāv, ser, katrā gadījumā pats par sevi kā tāds nepastāv.
Ļaunums – ir vienkārši to īpašību trūkums, kuras piemīt Dievam. Līdzīgi kā gadījumos ar aukstumu un tumsu, vārds pats par sevi apzīmē tikai kaut kā neesamību. Dievs nav radījis ļaunumu. Ļaunums nav ticība vai mīlestība, kas eksistē kā gaisma vai siltums. Ļaunums ir mīlestības īpašības neesamība cilvēka sirdī. Tas ir kā aukstums, kas iestājas, kad nav siltuma, vai tumsa, kas pārņem, kad nav gaismas.
Profesors apsēdās.
Jaunā studenta vārds ir bijis Alberts Einšteins
 

Mūsu klienti