„Eneagrammas praktiķis” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Tumšie mākoņi pārvēršas debess puķēs, kad tos noskūpsta gaisma. Rabindranats Tagore

„Eneagrammas praktiķis”Kursi (krievu valodā)

Kad?

11. un 12. augustā, plkst. 9:00 – 17:00 (I modulis).
25. un 26. augustā, plkst. 9:00 17:00 (II modulis).

Piesakies!

Par ko?

Par eneagrammu (deviņas zīmes - grieķu val.) – mācību par dažādām deviņām iekšējām motivācijām, kuras vada mūsu dzīvi.  
Eneagramma palīdz saprast mūsu un apkārtējo cilvēciskās uzvedības likumsakarības un strupceļus, kā arī parāda pārmaiņu iespējas, piedāvājot katram cilvēkam atklāt savu individuālo attīstības ceļu.

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas par eneagrammu, lai spētu pielietot tās ikdienā savas uzvedības modelēšanā un apkārtējo uzvedības prognozēšanā.

Jūs iegūsiet
 

 • Skaidrību par saviem iekšējiem motīviem, kā tie ietekmē personīgo darba stilu un kā šīs zināšanas var uzlabot personīgo uzdevuma veikšanas kvalitāti;
 • Savas uzvedības izpratni un apzinātu tās vadību dažādās dzīves situācijās;
 • Apkārtējo uzvedības iemeslu izpratni un iespēju paredzēt konfliktu riskus un mazināt stresu;
 • Personīgās pašizaugsmes ceļa karti – „Kā paaugstināt savas dzīves kvalitāti”;
 • Personāla vadītāji- jauna instrumenta pamatus personāla atlasei un motivācijai;
 • Vadītāji – jaunu instrumentu padoto izaugsmei;
 • Kouči – dziļāku klienta motivācijas izpratni;
 • Eneagrammas praktiķa sertifikātu, kas ir starptautiski atzīts (ICTA) un ļauj turpināt apmācības turpmākajos kursa moduļos (personāla atlase, pārdošana, attiecības), kā tiesības turpināt mācības kursos "Eneagrammas meistars".

Dalībnieki

Nodarbības būs noderīgas ikvienam, kas vēlas pilnveidot savas saskarsmes prasmes ar līdzcilvēkiem.
Uzņēmumu vadītāji, kouči, nodaļu vadītāji, klientu apkalpošanas vadītāji, personāla vadītāji, speciālisti, kuru darba rezultāts atkarīgs no veiksmīgas komunikācijas ar klientiem un darba kolektīvu.
Mācības notiek krievu valodā.

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

€ 5404 dienas (I un II modulis).

Vieta grupā tiek rezervēta tikai pēc reģistrācijas iemaksas (€ 50) saņemšanas, reģistrācijas iemaksa ietilpst mācību maksā.

Ja atceļat savu dalību pirms kursu sākuma, tad veiktā reģistrācijas iemaksa (50) netiek atgriezta, izņemot gadījumu, kad kursi tiek atcelti.

Cenā ietilpst dalības maksa, izdales materiāls krievu valodā un kafijas pauzes.
Ir iespēja par 7 iegādāties izdales materiālu latviešu valodā.

Rekvizīti:
SIA „Personības pilnveidošanas centrs”
Reģ. nr. 42103033065
PVN Reģ. nr. LV 42103033065
Matīsa iela 103a, Rīga, LV-1009
Banka „AS DNB banka”
Kods: RIKO LV 2X,
Konts:LV77RIKO0002013024296

Reģistrācijas un samaksas noteikumi

Uzdāviniet iespēju mācīties! Dāvanu kartes.

Dalība kursos iespējama tikai ar iepriekšēju pieteikšanos internetā vai zvanot pa tālr. 67292808, 28336927.

Eneagrammas praktiķa kursa programma
 

 • Trīs intelekta tipi: intuīcija, emocijas, prāts. Kā tie ietekmē mūsu dzīves uztveri?
 • Slēptie uzvedības motīvi. Kā tie ietekmē mūsu ierasto uzvedību?
 • Kādas bailes, vēlmes un motīvi slēpjas aiz mūsu vārdiem, rīcībām un pārliecībām?
 • Kā atpazīt to stresu, kas ietekmē mūsu emocionālo līdzsvaru?
 • Kā mēs reaģējam uz konfliktiem? Kāda mūsu uzvedība visvairāk satrauc, liek vilties un sanikno apkārtējos? Kādi ir paši dziļākie mūsu konfliktu cēloņi?
 • Kā manipulējam mēs paši un kā atpazīt citu eneagrammas pārstāvju- eneatipu manipulācijas?
 • Kā katrs no mums reaģē uz savējo un pārējiem eneatipiem?
 • Kādas ir katra eneatipa stiprās un vājās puses? Pašpilnveides ceļa karte.
 • Mūsu iekšējo uzstādījumu harmonizācija.
 • Grupas dinamikas spēle „Sala“. Uzvedības stratēģijas analīze. Alternatīvu un veiksmīgāku uzvedības stratēģiju meklēšana sarežģītos apstākļos.
 • Kas es esmu? Savu paradumu ķīlnieks vai savas laimes kalējs? Katra dalībnieka attīstības optimālā ceļa meklēšana.
 • Līdzsvara meklēšana starp motivāciju (grēku) un būtību (augstāko es).  Šī līdzsvara nozīme pašrealizāciju profesionālajā un personīgajā dzīvē.

Praktiķa kursa darba metodes
 

 • Interaktīvās lekcijas.
 • Darbs pāros un mazās grupās.
 • Kolāžu un prezentāciju veidošana.
 • Intervijas ar dažādu enetipu pārstāvjiem.
 • Grupu dinamika spēles formātā.

Piesakies!

Pasniedzēja

Nadežda Doroņina- Koltan (Lietuva)

 • Pirmā sertificētā Eneagrammas trenere Baltijā.
 • Sertificēta biznesa, NLP un Eneagrammas trenere.
 • Licenzēta psihodinamiskās hipnozes, ģeneratīvā transa pasniedzēja.
 • Studējusi  matemātiku, pedagoģiju, lietišķo psiholoģiju.
 • Menedžmenta un biznesa administrēšanas maģistre  (EMBA).
 • Francijas hipnoterapeitu un psihologu asociācijas Kolēģijas absolvente.
 • Viļņas universitātes doktorante.
 • Darba pieredze apdrošināšanas kompānijas vadības pozīcijās, organizējot vairāk kā 300 darbinieku ikdienu.
 • Vairāk kā 10 gadu pieredze treniņu vadībā Lietuvā, Latvijā, Izraēlā, Ukrainā, Krievijā, Baltkrievijā.

Mūsu klienti