„Grupas dinamikas vadība” - Starptautiskā Biznesa treneru skola ICBT - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Ja gribi būt laimīgs – esi. Ļevs Tolstojs

„Grupas dinamikas vadība” - Starptautiskā Biznesa treneru skola ICBTStarptautiskā Biznesa treneru skola ICBT - 2. modulis

Kad?

8., 9., 10., 11. februārī,
plkst. 9.00 - 17.00.

Piesakoties un samaksājot līdz 21. janvārim - īpaša cena!

Piesakies!

Par ko?

Par to, kā strādāt ar demotivētu vai agresīvu grupu, vai atsevišķiem sarežģītiem dalībniekiem. Par to, kas ir grupas dinamika un atbilstošām trenera darbībām katrā no grupas attīstības posmiem. Par prasmi radīt grupā pozitīvu motivāciju un par trenera personīgo stilu.

Mācības notiek krievu valodā.

Mērķi
 

 • Iepazīstināt biznesa trenerus ar grupas dinamikas likumiem.
 • Sniegt instrumentus un tehnoloģijas grupas dinamikas vadībai.
 • Iepazīstināt ar paņēmieniem darbam ar sarežģītām grupām un dalībniekiem.
 • Iemācīt trenerus radīt treniņseminārā pozitīvu motivāciju mācīties un pilnveidot prasmes, ievērojot dalībnieku individuālās īpatnības.

Jūs iegūsiet
 

 • Uzzināsiet, kas ir grupas dinamika un apgūsiet dažādus grupas dinamikas vadības instrumentus.
 • Iemācīsieties neitralizēt pretestību un negatīvu noskaņojumu grupā.
 • Praktiskos vingrinājumos apgūsiet prasmi pozitīvi motivēt grupu.
 • Pilnveidosiet savu personīgo trenera stilu.

Dalībnieki

Pārdošanas treneri, NLP treneri, koučinga treneri, profesionālo prasmju treneri.
Tie, kas jau ir dažāda profila treneri, tie, kas pašlaik par tādiem kļūst, tie, kas vēl tikai plāno apgūt trenera profesiju. Profesionālajiem treneriem, tā ir iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt starptautiski atzītu sertifikātu.
2. modulī var piedalīties arī tad, ja neesat mācījies 1. modulī.

Ieskats 1. moduļa nodarbībās:

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

€ 560
AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un samaksājot līdz 21. janvārim, dalības maksa – € 400, līdz 28. janvārim – € 450.
Vieta grupā tiek rezervēta tikai pēc reģistrācijas iemaksas (€ 50) saņemšanas, reģistrācijas iemaksa ietilpst mācību maksā.
Maksā iekļauta dalība seminārā,  metodiskie materiāli, treniņsemināram nepieciešamie materiāli, kafijas pauzes, Treneru skolas sertifikāts.

Pirms maksājuma veikšanas, lūdzam sazināties ar biroja vadītāju Vinetu Vanagu (t. 28336927).

Programma (autore Žanna Zavjalova)


1. diena. Grupas dinamika.

 1. Kas ir grupas dinamika?
 2. Četri grupas attīstības posmi un trenera darbības katrā no posmiem:
   
  • Iepazīšanās.
  • Lomu sadalīšana.
  • Konstruktīvs darbs.
  • Darba pabeigšana.
 3. Treniņsemināra dalībnieku lomas.
 4. Treneris kā procedūru līderis.
 5. Grupas dinamikas vadības metodes un paņēmieni.
 6. Praktiski vingrinājumi trenera darbam ar grupas dinamiku.
 7. Grupas diskusija kā sistēmiskas darbības metode biznesa treniņseminārā:
   
  • Biznesa apmācības mērķi, kurus var sasniegt ar grupas diskusijas palīdzību.
  • Norises algoritms.
  • Grupas diskusijas ietekme uz grupas dinamiku.


2. diena. Darbs ar grupas agresiju.

 1. Konfliktoloģijas pamati:
   
  • Konflikta daba.
  • Kritikas veidi.
  • Negatīvo emociju neitralizēšanas veidi.
  • Konstruktīvs stāvoklis un uzvedība konflikta situācijā.
 2. Dalībnieku emocionālā stāvokļa maiņas metodes.
 3. Grupas noguruma un spriedzes samazināšanas metodes.
 4. Kā mobilizēt grupu darbam.
 5. Situācija, kad atsevišķi dalībnieki nepiedalās grupas procesā. Kā trenerim viņus iekļaut grupā.
 6. Kā izmantot kafijas pauzes darbam ar atsevišķiem grupas dalībniekiem.
 7. Galveno trenera kļūdu analīze, darbā ar grupas dinamiku un grupas agresiju.
 8. Pantomīma kā biznesa treniņsemināra metode:
   
  • Biznesa apmācību mērķi, ko var atrisināt ar pantomīmas palīdzību.
  • Norises algoritms.
  • Ietekme uz grupas dinamiku.


3. diena. Sensitivitātes treniņš.

 1. Treniņsemināra dalībnieku ekspress-diagnosticēšana:
   
  • Kādēļ nepieciešama dalībnieku ekspress-diagnosticēšana.
  • Ekspress-diagnosticēšanas veidi.
  • Kā veikt ekspress-diagnosticēšanu.
  • Kā iegaumēt.
 2. Sociometrija treniņseminārā kā grupas stāvokļa ekspress-diagnosticēšanas un korekcijas metode:
   
  • Sociometrija “Glezna”.
  • Sociometrija “Meistaru pilsēta”.
  • Sociometrija “Koks”.
  • Sociometrija “Medaļas”.
  • Sociometrija “Bumba”.
  • Sociometrija “Kamols”.
 3. Prasme klausīties un vērot – trenera darba pamats.
 4. Kā sajust grupas un atsevišķu dalībnieku stāvokli.
 5. Treniņsemināra dalībnieku jūtu refleksija biznesa treniņseminārā:
   
  • Robežas, kuras nav ieteicams pārkāpt.
  • Ko dod jūtu refleksija.
  • Kā īstenot kontroli pār procesiem.
 6. Šerings kā grupas psihoemocionālā stāvokļa izlīdzināšana:
   
  • Šeringa norises algoritms.
  • Trenera loma šeringā.


4. diena. Trenera individuālais stils.

 1. No kā veidojas trenera individuālais stils.
 2. Četri trenera lomu tipi:
   
  • Līderis.
  • Skolotājs.
  • Koordinators-fasilitators.
  • Uz masu aktivitātēm vērsts iniciators.
 3. Trenera personības tipi un personīgo īpašību saikne ar grupas vadības stilu:
   
  • Grupas dalībnieku testēšana, tests “Iekšējās pasaules karte”.
  • Rezultātu apspriešana.
  • Katra dalībnieka individuālā stila veidošana.
 4. Testu izmantošana kā metode biznesa treniņseminārā:
   
  • Projektīvie testi un anketēšana.
  • Kā izvēlēties testu treniņsemināram.
  • Kādus uzdevumus varam atrisināt ar testu palīdzību.
  • Kā veikt testēšanu un rezultātu apstrādi treniņseminārā.
  • Ietekme uz grupas dinamiku.
 5. Piecas saskarsmes zonas un trenera spēja strādāt katrā no zonām:
   
  • Informatīvā zona.
  • Jūtu sfēra.
  • Zemteksts.
  • Pašizpausme.
  • Iedarbība.
  • Kā specifiskus paziņojumus padarīt neitrālus.
 6. Kā izveidot stratēģiju darbam ar grupu, ņemot vērā grupas motīvus.

2. moduļa programma krievu valodā

Piesakies!

Pasniedzēja

Nataļja Barinova
Akreditēta Starptautiskās Biznesa treneru skolas ICBT trenere – konsultante ar 13 gadu pieredzi personāla apmācības, attīstības, motivācijas un novērtējuma sistēmas izstrādes un izveides jomā. Populārā treniņsemināra “Infografika trenera un kouča darbā” autore un vadītāja.

Mūsu klienti