„Treniņsemināra veidošana atbilstoši pasūtītāja vajadzībām” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Izglītības mērķis ir tukšu prātu aizstāt ar atvērtu prātu. Malkolms Forbs

„Treniņsemināra veidošana atbilstoši pasūtītāja vajadzībām” Starptautiskā Biznesa treneru skola ICBT - 3. modulis

Kad?

8., 9., 10., 11. martā,
plkst. 9.00 - 17.00.

Piesakoties un samaksājot līdz 18. februārim - īpaša cena!

Piesakies!

Par ko?

Par ilggadējā praksē pārbaudītu sistēmu, kā veidot savu autortreniņsemināru, par to, kā ātri piemeklēt vajadzīgos materiālus, kas noderīgi programmas veidošanai.
Par to, kā veikt pasūtītāja vajadzību diagnosticēšanu un kā izveidot unikālu treniņsemināra programmu ar garantētu rezultātu.

Mācības notiek krievu valodā.

Mērķi
 

 • Iemācīt noderīgu algoritmu, kā veidot savu autorsemināra programmu un metodiku.
 • Iepazīstināt ar biznesa treniņa struktūru un plānošanu.
 • Praktiskos vingrinājumos apgūt tādas biznesa treniņa metodes kā lomu spēles, video analīzi un situāciju analīzi.

Jūs iegūsiet
 

 • Prasmi vadīt lomu spēles, veikt to video analīzi, kā arī pratīsiet analizēt dažādus biznesa situāciju piemērus.
 • Uzzināsiet, kā veidot savu unikālo autorsemināru.
 • Praktiskos vingrinājumos iepazīsiet biznesa treniņsemināra struktūru.
 • Uzzināsiet, kā sadarboties ar pasūtītāju pirms un pēc mācībām, lai Jūsu veidotā mācību programma būtu lietderīga un efektīva.

Dalībnieki

Pārdošanas treneri, NLP treneri, koučinga treneri, profesionālo prasmju treneri.
Tie, kas jau ir dažāda profila treneri, tie, kas pašlaik par tādiem kļūst, tie, kas vēl tikai plāno apgūt trenera profesiju. Profesionāļiem ar pieredzi tā ir iespēja, profesionālu treneru vadībā paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt starptautiski atzītu sertifikātu.

Ieskats Biznesa treneru kursu nodarbībās:

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

€ 560
AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un samaksājot līdz 18. februārim, dalības maksa – € 400, līdz 25. februārim – € 450.
Vieta grupā tiek rezervēta tikai pēc reģistrācijas iemaksas (€ 50) saņemšanas, reģistrācijas iemaksa ietilpst mācību maksā.
Maksā iekļauta dalība seminārā, metodiskie materiāli, treniņsemināram nepieciešamie materiāli, kafijas pauzes, Treneru skolas sertifikāts.

Pirms maksājuma veikšanas, lūdzam sazināties ar biroja vadītāju Vinetu Vanagu (t. 28336927).

Programma (autore Žanna Zavjalova)


1. diena.

 1. Lomu spēle kā biznesa treniņsemināra metode:
   
  • Mērķi.
  • Lomu spēļu norises algoritms un noteikumi.
  • Ietekme uz grupas dinamiku.
 2. Vienkāršu lomu spēļu un lomu spēļu ar slēptu motīvu sagatavošana:
   
  • Kā rakstīt instrukciju katram lomu spēļu veidam.
  • Kādās situācijās kurš no veidiem ir piemērots.
 3. Dalībnieku uzvedības analīze lomu spēlēs (kad nav videokameras):
   
  • Kā izstrādāt analīzes kritērijus.
  • Kā radīt efektivitātes un bezkritikas atmosfēru nodarbībā.
  • Ietekme uz grupas dinamiku.


2. diena.

 1. Videoanalīze kā dalībnieku uzvedības analīzes metode lomu spēlēs, grupas diskusijās:
   
  • Videoanalīzes veikšanas īpatnības treniņsemināra sākumā, vidū un beigās.
  • Jautājumi kā videoanalīzes veikšanas līdzeklis.
  • Ietekme uz grupas dinamiku.
  • Humora, metaforu un grotesku izmantošana videoanalīzes gaitā.
 2. Iespējamās grupas reakcijas uz videoanalīzi un trenera darbības katrā no gadījumiem:
   
  • Darba aktivizācija.
  • Protests.
  • Agresija.
  • Spriedze.
  • Kļūdu un efektīvu darbību apzināšanās.
 3. Piemēru izskatīšana kā biznesa treniņsemināra metode:
   
  • Gatavi piemēri un to izmantošana.
  • Piemērs “Būvējam torni”.
  • Kā patstāvīgi sagatavot konkrētu piemēru un pielietot to treniņseminārā.
 4. Treniņsemināra nobeigums. Secinājumu izdarīšana. Atgriezeniskās saites saņemšana no grupas un rezultātu fiksēšana.


3. diena. Treniņsemināra programmas sagatavošana.

 1. Treniņsemināra programmas sagatavošanas posmi.
 2. Programmas pamats – kā to noteikt un kā to ietvert programmā.  
 3. Domāšanas veidi un personīgā domāšanas procesa vadība, sagatavojot jaunu treniņsemināru:
   
  • Verbālā domāšana – mērķis: esošās informācijas sarakstu sagatavošana.
  • Tēlainā domāšana – mērķis: taktiskā māksla.
  • Haotiskā domāšana – mērķis: stratēģiskā māksla, izrāviens un principiāli jaunas idejas, treniņsemināra pamata radīšana.
 4. Treniņsemināra programmas sagatavošana pa moduļiem:
   
  • Katra tematiskā moduļa struktūra.
  • Vingrinājumu sagatavošana katram modulim, lai izvērstu moduļa tēmu.
 5. Treniņsemināra laika plāns un nākamā treniņsemināra izplānošana pa minūtei.
 6. “Biznesa tiltiņi” un kā tos gatavot – sasaistošie elementi starp moduļiem.
 7. Grupas dinamikas uzskaite, sagatavojot treniņsemināra programmu un piemeklējot nepieciešamās metodes un vingrinājumus.
 8. Gatavās programmas pārbaude – programmas vājo vietu meklēšana.
 9. Kompensējošo vingrinājumu sagatavošana programmas problemātiskajām vietām.
 10. Darbs ar literatūru – ko meklējam, ko pārskatām.
 11. Kā uzrakstīt personīgo treniņsemināru pēc citu autoru grāmatām.


4. diena. Efektīva treniņsemināra izveidošana pēc pasūtījuma.

 1. Uzņēmumam nepieciešamo apmācību diagnostika:
   
  • Metodika intervijai ar galveno pasūtītāju.
  • Nākamo treniņsemināra dalībnieku novērošana.
  • Dalībnieku anketēšana teritoriālā attāluma situācijā (nepabeigto vingrinājumu metodika).
 2. Treniņsemināra programmas sagatavošana atbilstoši uzņēmuma pieprasījumam:
   
  • Veiksmīgas programmas struktūra.
  • Klienta atslēgvārdu izmantošanas metodika.
 3. Kā uzvarēt konkursā un iegūt pasūtījumu treniņsemināra vadīšanai (iekšējiem konkursiem – kā saskaņot programmu un gūt tās vadības apstiprinājumu).
 4. Dalībnieku anketēšana pēc treniņsemināra:
   
  • Anketēšanas mērķi.
  • Dienas anketa.
  • Treniņsemināra noslēguma anketa.
 5. Atskaites sagatavošana par treniņsemināra rezultātiem.
 6. Pēcmācību aktivitātes:
   
  • Pēcmācību mērķi un uzdevumi.
  • Pēcmācību darba formu veidi.
  • Faktori, kas ietekmē īstenotā treniņsemināra dalībnieku darba rezultativitāti.
  • Ar ko pēcmācību nodarbība var palīdzēt biznesa mācību rezultativitātes paaugstināšanai.

Programma krievu valodā

Piesakies!

Pasniedzējs

Andrejs Katajevs

Akreditēts Starptautiskās Biznesa treneru skolas ICBT treneris–pasniedzējs. Sertificēts biznesa treneris ar 4 gadu treniņsemināru vadības un konsultēšanas pieredzi.

 

Mūsu klienti