NLP meistardarbnīca "Komunikācija kustībā" - Neirolingvistiskā programmēšana - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Mēs varam akmeņus mest, sūdzēties par tiem, paklupt uz tiem, kāpt tiem pāri vai izmantot tos būvēšanai. Viljams Artūrs Vards

NLP meistardarbnīca "Komunikācija kustībā"Meistardarbnīca – praktiski vingrinājumi un tehnikas

Kad?

14. oktobrī,
plkst. 18:00 – 21:00.

Piesakies!

Par ko?

Par to, kā pilnveidot savu ikdienas komunikāciju, attīstot spēju iejusties otra cilvēka pozīcijā (II uztveres pozīcijā), ieraudzīt situāciju cita acīm, kā arī prasmi kalibrēt, veidot raportu, veicot vingrinājumus kustībā, izmēģinot dažādas kustību/žestu formas, līmeņus un ātrumu.

“Apziņa un ķermenis ir vienotas sistēmas daļas, kas neizbēgami ietekmē viens otru.” /NLP pamatpieņēmums/
Ķermeņa valoda var būt arī galvenais informācijas avots par cilvēku.

Meistardarbnīcā izmantosim NLP instrumentus (enkuri, asociācija), tehniku “PASTAIGA SVEŠOS MOKASĪNOS” (“ĒNA”), kā arī NLP pamatpieņēmumus.

Iecere ir veidot drošu, kongruentu, radošu un attīstošu vidi, kurā vienu reizi mēnesī:

 • gūt jaunu pieredzi par NLP izmantošanu ikdienā no pieaicinātiem entuziasma un iedvesmas pilniem NLP praktiķiem (meistariem),
 • apmainīties ar savu dzīves pieredzi ar citiem,
 • praktizēt NLP, strādājot ar kādu savu dzīves situāciju un/vai mērķi,
 • turpināt pilnveidot sevi ceļā uz izcilību.

Mērķi
 

 • Bagātināt ikviena dalībnieka pieredzi viņa personības pilnveidošanas ceļā.
 • Pilnveidot dalībnieku prasmes un iemaņas darbā ar NLP tehnikām.
 • Veidot drošu, patīkamu, kongruentu un attīstošu vidi ikviena personīgai izaugsmei.

Jūs iegūsiet
 

 • Jaunu pieredzi par NLP izmantošanu ikdienā.
 • Citu skatu punktu uz jau ierastām lietām.
 • Vērtīgi pavadītu vakaru domubiedru lokā.
 • Pozitīvas emocijas, jaunu kontaktus, vielu pārdomām.

Dalībnieki

NLP praktiķi, NLP meistari, NLP treneri. Aicināti piedalīties arī visi tie, kas pašlaik mācās NLP.

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103 b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

€ 5

*** Dalības maksa interesentiem, kas nav mācījušies NLP - € 10.

Programmā

Ar savu pieredzi dalīsies NLP meistare, Personības pilnveidošanas centra reklāmas un mārketinga vadītāja, A.Giršona deju-kustības integrālā kursa dalībniece Irina Koļesņikova.
Pirms 10 gadiem tieši darbs ar kustību-deju, Irinai atvēra jaunas izaugsmes iespējas, palīdzēja atrast atbildes un svarīgiem jautājumiem un vairāk izprast sevi. Vēlāk sekoja mācības NLP kursos, kas bija loģisks un jaudīgs turpinājums personīgajā izaugsmē.
Irina ir pārliecināta, ka viss notiek mijiedarbībā, “ceļā pie sevis” un ir vērts izmēģināt dažādas pieejas. Šoreiz tas būs ikviena ķermeņa “stāsts”.

Pirmajā daļā pētīsim katrs savu nostāju ikdienas komunikācijā, iepazīsim savas ķermeņa valodas specifiku un spersim pirmos soļus mācoties “svešvalodu” savā kustībā, trenēsim spēju “ieraudzīt” otru cilvēku. Tad pilnveidosim savu spēju iejusties otra cilvēka pozīcijā ar tehniku “PASTAIGA SVEŠOS MOKASINOS” (“ĒNA”).
Labākos rezultātus būs iespējams sasniegt tiem, kas būs gatavojušies meistardarbnīcai:
•    Vērojot, pierakstot kādā kustībā un žestos Jūs esat ikdienā.
•    Vērojot, pierakstot kādas kustības, žesti raksturo Jums nozīmīgus cilvēkus, ar kuriem Jūs vēlaties pilnveidot komunikāciju.
Atcerieties, ka cilvēks, kurš ir elastīgāks, vairāk var ietekmēt komunikāciju /NLP pamatpieņēmums/.
Nobeigumā uzklausīsim kvalitatīvu vērtējumu, atgriezenisko saiti un ierosinājumus par meistardarbnīcas vēlamo saturu un formu.

Uz tikšanos!

NLP meistardarbnīcas vadītāja

NLP meistare Irina Koļesņikova.

  

Mūsu klienti