Kas es esmu? - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Labiem aktieriem nav sliktu lomu. Frīdrihs Šillers

Kas es esmu?Meistarklase

Kad?

20. augustā,
plkst. 10.00 – 17.00+

Piesakies!

Par ko?
 

 • Par savas identitātes apzināšanos.
 • Par savas dzīves veidošanu, saskaņā ar savām vērtībām.
 • Par sava ES paplašināšanu ārpus sava ego robežām.
 • Par savas patiesās būtības saglabāšanu lielu pārmaiņu laikā.
 • Par sadarbību ar līdzīgi domājošajiem.
 • Par prasmi ieklausīties savas zemapziņas norādēs.
 • Par savas dzīves galveno uzdevumu – personīgo misiju un vīziju.
 • Par izvirzīto mērķu atbilstību misijai un vīzijai.

Mērķi
 

 • Vairot pašapziņu un ticību saviem spēkiem, apzinoties savas pamatvērtības, būtību un misiju.
 • Rast jaunas idejas savas dzīves virzībai šodienas mainīgajos apstākļos.
 • Rosināt NLP zināšanas vēl vairāk izmantot savu spēju atraisīšanai.
 • Vairot labas emocijas un gūt iedvesmu mācoties kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

Jūs iegūsiet
 

 • Dziļāku izpratni par sevi, savu būtību un dzīves aicinājumu.
 • Lielāku drošības un dzīves jēgas sajūtu, kas rodas, ja iedziļināmies tēmā par vērtībām, savu būtību un dzīves galveno uzdevumu.
 • Jaunas, aizraujošas idejas savas dzīves turpmākai virzībai.
 • Plašākas zināšanas par loģiskajiem apziņas līmeņiem.
 • Gandarījumu par jēgpilni pavadītu dienu.

Dalībnieki

Tikai NLP zinošie – NLP praktiķi, NLP meistari un NLP treneri – cilvēki, kuriem svarīgi savu dzīvi dzīvot ar jēgu, saskaņā ar savām vērtībām un vēlmi pasauli darīt labāku.

Lai piedalītos šajā pašmotivācijas treniņseminārā, esam sagatavojuši nelielu mājas darbu, kuru dalībnieki saņems pirms nodarbības elektroniski.

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").

Daži vingrinājumi notiks ārpus Personības pilnveidošanas centra telpām.
Aicinām parūpēties par piemērotu apģērbu jebkuriem laika apstākļiem.

Piesakies!

Samaksa

€ 85
Personības pilnveidošanas centrā sertificētiem
NLP praktiķiem, NLP meistariem un NLP treneriem – € 49.

Cenā ietilpst dalība seminārā, darba materiāli un kafijas pauzes.

Mūsu rekvizīti

Programmā
 

 • Vērtību paškoučings.
 • Loģisko apziņas līmeņu paplašinātais modelis.
 • Savas misijas un vīzijas apzināšanās.
 • Aktīvā fantazēšana „Aizej tur, nezin kur; atnes to, nezin ko”.

Domājošiem, uz izaugsmi orientētiem cilvēkiem šīs tēmas vienmēr atklāj ko jaunu savā personībā. Šajā treniņseminārā tiks izmantoti arī daži vingrinājumi no NLP praktiķu un NLP meistaru kursu programmām, kā arī citas tēmas un vingrinājumi, kas veicinās patiesu un dziļu saikni ar savu dziļāko būtību.

Uz tikšanos!

Pasniedzēji

Mūsu klienti