Noteikumi NLP meistara kursos - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Čempions vispirms uzvar, un tikai tad dodas arēnā. Pārējie, dodas arēnā un tad mēģina saprast, ko darīt. Džims Fanins

Vairāk

Noteikumi NLP meistara kursos

Lai NLP meistara kursi būtu efektīvi un noderīgi
gan Tev, gan citiem grupas dalībniekiem

 

Cilvēki apmeklē NLP kursus, lai mācītos un attīstītu savu personību, bieži tāpēc, ka ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes no citiem dalībniekiem, un mums ir ļoti svarīgi, lai katrs dalībnieks varētu šo laiku izbaudīt, izmantot savai izaugsmei un iegūt vērtīgu pieredzi, pilnvērtīgi piedaloties mācībās.

 1. * Ierodies uz nodarbību 10 minūtes pirms noteiktā laika. Iekārtojies, sasveicinies ar grupas biedriem, noskaņojies darbam. Treneri darbu sāks precīzi noteiktajā laikā, arī Tev jābūt savā vietā precīzi noteiktajā laikā.
   
 2. NLP var tikt efektīvi lietots terapijā, tomēr mūsu treniņi ir personīgai un profesionālai izaugsmei un nav paredzēti, kā terapijas seansi. Ja tu uzskati, ka tev ir nepieciešama psihoterapija, mēs iesakām sameklēt labu psihoterapeitu vai konsultantu, kurš individuāli strādātu ar Tavu jautājumu.
   
 3. Ievēro konfidencialitāti! Esi korekts pret grupas biedru un treneru pausto personīgo informāciju. Tavi pieraksti ir konfidenciāli, esi tajos atklāts pret sevi. Publisko tikai to, ko uzskati par vajadzīgu. Cieni citu cilvēku tiesības neizpaust privātu informāciju.
   
 4. Tev ir tiesības kļūdīties. Uzskati kļūdas par izciliem izaugsmes stimuliem. Treniņnodarbības ir radītas, lai eksperimentētu un mācītos. Atļauj sev mācīties efektīvi! Vingrinājumos un uzdevumos esi atvērts sadarbībai. Esi radošs!
   
 5. Attīsti sevī pašizaugsmes azartu! Atbildīgi un ar interesi veic uzdotos mājas darbus. Priecājies par saviem un citu panākumiem! Lepojies ar tiem! Atļauj par saviem sasniegumiem uzzināt citiem.
   
 6. Katrā nodarbībā, pēc katra pārtraukuma izvēlies citu sēdvietu, raugoties, lai blakus sēdētu citi grupas biedri.
   
 7. Nodarbības laikā Tavai vārda kartei jābūt piespraustai redzamā vietā.
   
 8. * Nodarbības laikā izslēdz mobilā telefona zvana skaņu. Telefonsarunas atļautas tikai pārtraukumos.
   
 9. Kafija, tēja un minerālūdens – tikai kafijas pauzei paredzētajā vietā.
   
 10. Kursu laikā esi lojāls Personības pilnveidošanas centram.
   
 11. Ja izveidojusies ārkārtas situācija un Tu nevari ierasties uz nodarbību – savlaicīgi pa tālruni informē savas grupas vecāko līdz nodarbības sākumam.
   
 12. Samaksai par kursiem jābūt veiktai savlaicīgi – līdz nodarbību sākumam. Samaksa par kursiem veicama kā priekšapmaksa kārtējam mācību mēnesim (par 2 nodarbībām). Par kavētajām nodarbībām nauda netiek atgriezta vai atskaitīta no mācību maksas.
   
 13. Centies piedalīties pilnīgi visās treniņa nodarbībās. Ja tomēr dažādu iemeslu dēļ dalība nodarbībā nav iespējama, vai iespējama tikai daļēji, lai varētu piedalīties sertifikācijā, NLP meistaru kursu laikā jābūt apgūtām visām kursā mācītajām tehnikām un galvenajiem vingrinājumiem. Ierodoties uz mācībām pēc kavētas nodarbības, tā ir Tava atbildība no grupas biedriem savlaicīgi iegūt visu trūkstošo informāciju par aktuālo tēmu un mājas darbiem, kā arī rast iespēju praktiski trenēties, kopā ar kādu grupas biedru, apgūstot nokavētajā nodarbībā apgūtās praktiskās iemaņas. Šis praktiskais treniņš tiek ieskaitīts, ja tas notiek PPC telpās, PPC treneriem klātesot (tas ir iespējams arī citu apmācību laikā, iepriekš vienojoties).
   
 14. NLP meistaru kursu apjoms ir 220 akadēmiskās stundas, tas ietver arī kursu dalībnieka zināšanu pārbaudi – sertifikācijas procesu.
   
 15. NLP meistaru kursu beigās mēs nodrošinām iespēju iziet pilnu sertifikācijas procesu un, veiksmīgi to nokārtojot, kļūt par sertificētu NLP meistaru (M.A. NLP). Zināšanu un prasmju novērtēšana nav formāla mutiska vai rakstiska eksāmena veidā, bet tiek radīti īpaši apstākļi savu zināšanu un prasmju demonstrēšanai. Sertifikācija notiek brīvā nepiespiestā atmosfērā divu dienu garumā. Zināšanas un prasmes novērtē eksperti, kuri ir pieaicināti un nav piedalījušies šīs grupas apmācībā. Nozīmīga loma ir arī vadošo treneru subjektīvajam vērtējumam un dalībnieka prasmju novērtējumam no grupas biedriem dažu pēdējo mācību nodarbību laikā.
   
 16. Lai garantētu atbilstošu mācību vidi, mēs paturam tiesības (ļoti reti lietojam) pieprasīt kādam atstāt kursu, atgriežot neizmantoto dalības maksu, ja mūsu subjektīvais vērtējums ir tāds, ka šis cilvēks no kursa neko neiegūst, neievēro šos noteikumus vai traucē pārējiem grupas dalībniekiem pilnvērtīgi mācīties.
   
 17. Mēs vēlamies, lai Tu lepojies ar NLP meistara sertifikātu, kas parāda, ka esi sasniedzis augstu zināšanu, iemaņu, spēju un personīgās izaugsmes līmeni. Mūsu izsniegtais Sertifikāts būs Tavu prasmju rādītājs, nevis dokuments par piedalīšanos.

* Ja Tu nokavē nodarbības sākumu, vai nodarbības laikā iezvanās Tavs telefons, vai arī Tu runā pa telefonu – Tu gādā kādu gardumu kafijas pauzei visai grupai. :)
 

 

<< atpakaļ

Mūsu klienti