„Veiksmīga prezentācija ar NLP” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Jebkurš labs bizness ir personīgs. Visveiksmīgākie biznesi ir ļoti personīgi. Makrs Kjūbens

„Veiksmīga prezentācija ar NLP”

Tuvākajā laikā šī programma mūsu kalendārā nav iekļauta.
Piedāvājam šo programmu organizēt Jūsu uzņēmumā.

Dalībnieki
Programma paredzēta lietišķiem un aktīviem cilvēkiem, kuriem nepieciešamas prasmes efektīvi prezentēt sevi, savu uzņēmumu vai tā produktus, vadīt sanāksmes, nodarbības un prezentācijas dažādās situācijās.
Dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Kursu mērķis

 • Iemācīt efektīvas prezentācijas pamatprincipus.
 • Iemācīt droši un pārliecinoši uzstāties jebkuras auditorijas priekšā.
 • Veidot izpratni par ķermeņa valodas nozīmi veiksmīgā komunikācijā ar auditoriju un kontrolēt to.
 • Attīstīt prasmi efektīvi atraisīt un vadīt auditoriju.

Jūs iegūsiet

Pēc programmas apguves un līdzdalības daudzos praktiskos prezentāciju vingrinājumos, Jūs būsiet apguvuši pamatzināšanas par veiksmīgu prezentāciju un efektīvu darbu ar jebkuru auditoriju un ieguvuši labākas iemaņas droši un pārliecinoši uzstāties, kā arī attīstījuši prasmi brīvi un saprotami runāt par jebkuru tematu.

Kāpēc?
Mums visiem nākas veidot attiecības ar citiem cilvēkiem un nereti nākas savas domas un idejas prezentēt lielākai cilvēku grupai. Svarīgi to darīt ne tikai meistarīgi un atraktīvi, bet ievērot arī „win – win” principu – sekot, lai šī mijiedarbība būtu korekta un ieguvējas būtu abas puses. Kursos iegūtās zināšanas un prasmes ļaus šos principus ievērot.

Pasniedzēji
Indra Melbārde, M.A. NLP, Personīgās meistarības trenere,
Artūrs Zeltiņš, M.A. NLP, Personīgās meistarības treneris.

Kursu programma
(36 akadēmiskās stundas)

 • Kas ir NLP (neirolingvistiskā programmēšana)?
 • Valodas nozīme veiksmīgā prezentācijā.
 • Prezentācijas mērķis. Uz rezultātu orientētas prezentācijas sagatavošana.
 • Prasme būt mierīgam prezentācijas laikā. Paņēmieni, kā novērst uztraukumu.
 • Uzstāšanās struktūra.
 • Pozitīva pirmā iespaida radīšana.
 • Veiksmīga kontakta nodibināšana ar auditoriju.
 • „Ledus laušana”.
 • Mikroiemaņas: pārliecinoša stāja, kustības, žesti, balss.
 • Veiksmīga un neveiksmīga ķermeņa valoda.
 • Prezentācijas enerģētika, tās vadīšana.
 • Prasme uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
 • Emociju loma veiksmīgā prezentācijā.
 • Metavēstījums – tas, ko cilvēki saprot bez vārdiem un sadzird starp rindiņām.
 • Enkuru izmantošana efektīvai prezentācijai.
 • Telpas psihoģeogrāfijas izmantošana veiksmīgā prezentācijā.
 • Veiksmīga atgriezeniskā saite, kas motivē izaugsmei.
 • Darbs ar „sarežģītiem” un agresīviem klausītājiem.
 • Prasme noteikt pozitīvos nolūkus klausītājiem ar iebildumiem.
 • Savas harizmas attīstīšana.
 • Videotreniņš. Prezentāciju videoierakstu analīze.

Mūsu klienti