„Argumentēšanas un ietekmēšanas tehnikas - valodas fokusi” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Ja tu domā, ka izglītība izmaksā dārgi, padomā, cik maksā izglītības trūkums. Pēteris F.Drakers

„Argumentēšanas un ietekmēšanas tehnikas - valodas fokusi”

Tuvākajā laikā šī programma mūsu kalendārā nav iekļauta.
Piedāvājam šo programmu organizēt Jūsu uzņēmumā.

Dalībnieki
Kursi dalībniekiem ar priekšzināšanām - nodarbības paredzētas tikai tiem, kuri pašlaik mācās vai jau pabeiguši NLP meistaru kursus. Šīs ir NLP meistaru kursu nodarbības, kurās aicinām piedalīties iepriekšējo gadu NLP meistarus un NLP trenerus.

Kursu mērķi

 • Iemācīt ietekmīgas runas stratēģijas - valodas fokusus.
 • Pilnveidot prasmi sarunas laikā pārvarēt sarunbiedra ierobežojošos uzskatus.
 • Attīstīt savas domāšanas un uzskatu elastību.

Jūs iegūsiet

 • Stratēģijas, kas iegūtas modelējot vēsturiskas ietekmīgu cilvēku runas un tekstus, piemēram, Abrahams Linkolns, Mahatma Gandijs, Kārlis Markss, Alberts Einšteins un citi. 
 • Prasmi sarunas laikā pārvarēt ierobežojošus uzskatus, izmantojot dažādus verbālā refreiminga paņēmienus.
 • Prasmi diskutēt un aplūkot apspriežamo jautājumu daudz plašāk.
 • Prasmi palpašināt sarunbiedra redzesloku, neuzspiežot savu viedokli.

Kāpēc?
Kursi par to, kā pārliecinoši izteikties un pamatot savu viedokli, kā argumentēt un ietekmēt citu cilvēku domas, kā sarunas laikā pārvarēt sarunbiedra ierobežojošos uzskatus. Valodas fokusi ir modelis par cieņpilnu savstarpējo komunikāciju, nevis agresīvu ietekmēšanu.

Pasniedzēji
Indra Melbārde, M.A. NLP, Personīgās meistarības trenere,
Artūrs Zeltiņš, M.A. NLP, Personīgās meistarības treneris.

Kursu programma
(18 akadēmiskās stundas)

 • "Ainavas modelis" - ceļvedis uzskatu mainīšanā.
 • Virspusējā un dziļā struktūra.
 • Uzskatu veidošanās.
 • Uzskatu pamatuzbūve un struktūra.
 • Valodas fokusi:
  1. Patiesais nodoms. (Intention).
  2. Pasaules modelis. (Model of the World).
  3. Kritēriju hierarhija. (Hierarchy of Criteria).
  4. Sekas. (Consequence).
  5. Rāmja izmēra mainīšana. (Change Frame Size).
  6. Vēršanās pie sevis jeb bumerangs. (Apply to Self).
  7. Pārdefinēšana. (Redefine).
  8. Realitātes stratēģija. (Reality Strategy).
  9. Cits rezultāts. (Another Outcome).
  10. Analoģija jeb metafora. (Metaphor / Analogy).
  11. Sašaurinājums jeb sadrumstalošana. (Chunk Down).
  12. Paplašināšana. (Chunk Up).
  13. Pretējs piemērs. (Counter-Example).
  14. Meta rāmis. (Meta Frame).

Mūsu klienti