Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Mērķim mazliet tevi jābiedē un pamatīgi jāaizrauj. Džo Vitale

Atsauksmes par NLP praktiķa kursu – 2019/2020 (15.augusts)

 • Kāpēc NLP praktiķu kursi ir noderīgi?

Lai spētu sevi saprast un iepazīt, lai spētu citus saprast, manā gadījumā sadzirdēt!

Sergejs M. /valsts pārvalde/

 

NLP kursi palīdzēja labāk iepazīt sevi pieņemt sevi un citus. Nesāpīgā veidā gūt rezultātus/pozitīvas pārmaiņas jomās, ko iepriekš neizdevās sakārtot.

Antra P. /konferenču organizēšana/

 

NLP praktiķa kursi ir noderīgi tāpēc, ka sāc saprast sevi un ja saproti sevi, ir viegli komunicēt, atvērties cilvēkiem un pasaulei, kā arī sāc izprast citus cilvēkus, viņu rīcību un būt pieņemošāks komunikācijā ar citiem.

Katrīna B. /personālvadības speciāliste/

 

NLP kursi liek paskatīties uz cilvēkiem, lietām, situācijām no citiem skatu punktiem. Pat tad, ja kaut ko iespējams nevar mainīt, var iemācīties to pieņemt.

Kursos iemācījos atklāt un apzināties sevī jau esošus resursus un tos pielietot. Tāpat ir fantastiska sajūta, kad it kā bezizejas situācijā, esmu iemācījusies modelēt vairākus iespējamos atrisinājumus un rīcības scenārijus.

Māra Z. /projektu vadītāja būvniecībā/

 

 

Palīdzēja labāk izprast sevi, savas stiprās un vājās puses.

Dana M. /konsultants/

 

Man vissvarīgākais NLP praktiķa kursā bija saprast savas programmas, strādāt, lai mainītu uzskatus, mainoties uzskatiem minījās vērtības. Ja kādreiz dzīvoju apkārtnes līmenī saistībā ar loģiskiem apziņas līmeņiem, tad tagad varu teikt, ka šobrīd dzīvoju uzskatu un vērtību līmenī. Un tas man patīk!

Dace Č. /juriste/

 

Tie ļauj dzīvot laimīgi, tā kā es vēlos. Es labāk izprotu cilvēkus. Man ir daudz vairāk mērķu uz ko iet!

Iveta Z. /vadītāja/

 

 • Iemācīties komunicēt ar citiem;
 • Iemācīties izvirzīt mērķi, tam nepieķeroties;
 • Izstrādājot tehnikas, spēt paredzēt, kas notiks uz priekšu;
 • Situācijām rast dažādus risinājumus;
 • Izstrādāt tehnikas uz tuviniekiem palīdzot tiem apzināties savus mērķus un būtību.

Sintija F. /nodokļu eksperts/

 

           

NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo ļauj labāk saprasties ar dažādiem cilvēkiem, izvairīties no konfliktiem vai veiksmīgi tos risināt, ja tādi tomēr ir radušies. Palīdz rast risinājumu visdažādākajās situācijās.

Ginta L. /pasniedzēja/

 

NLP palīdz iegūt jaunu vērienu uz dzīvi. Saskatīt pozitīvo gan citos, gan arī sevī. Būt objektīvam un sniedz vēlmi pilnveidoties vēl un vēl.

Annija G. /mājsaimniece/

 

 

Lai sevi mainītu, sākotnēji ir pašam sevi jāizprot! Ar NLP praktiķu kursu tas ir iespējams!

Jānis K. /būvinženieris/

 

Tie palīdz vairāk izprast sevi, savu rīcību un motīvus konkrētām darbībām. Ar šīm zināšanām sevī var ieraudzīt lietas, kuras iepriekš nesaskatīja vai pat nebija aizdomājies, ka tā ir. Un svarīgākais, ka jebkura situācija vai rīcība ir atrisināma un maināma ļoti ētiskā un ekoloģiskā veidā. NLP paver durvis uz citu pasauli – daudz krāsaināku un notikumiem bagātāku.

Aija J. /projektu vadītāja/

 

Iemāca paskatīties uz sevi un citiem no malas un atrast labāko risinājumu šķietami bezizejas situācijās. Ļoti palīdz izprast cilvēkus un viņu uzvedības modeļus.

Irita K. /finanšu joma/

 

Priekš manis pats noderīgākais bija tieši zināšanas, kuras es varu izmantot darbā ar sevi – paškoučings, uzskatu maiņas ietekme uz dzīvi, uzskatu maiņa kā instruments ceļā uz sasniegumiem.

 

Andris O. /iepirkumu nodaļas vadītājs/

 

NLP praktiķu kurss paver iespēju katrā lietā, cilvēkā un notikumā saskatīt pozitīvo un pieņemt. Pieņemt un atvērt sevi jaunām iespējām, izaicinājumiem un pozitīvām pārmaiņām dzīvē. Galvenais ir ļauties pārmaiņām, jo tāds, kāds esi pirms NLP praktiķu kursiem, vairs nebūsi! Būsi atvērtāks, pozitīvāks un jaudīgāks.

Dana V. /jurists/

 

Iepazīt sevi un citus. Spēja pieņemt citus cilvēkus, situācijas. Kristalizē mērķus, dod motivāciju un ticību nospraust un īstenot jaunus mērķus. Dod pārliecību par sevi, uzlabo komunikāciju.

 

Ilze K. /pārdošanas nodaļas vadītāja/

 

 • Atklāj cilvēka iekšējos resursus;
 • Stiprina pašapziņu;
 • Palīdz uzlabot komunikāciju ar apkārtējiem;
 • Pasaule neizbēgami mainās pozitīvā virzienā;
 • Pieaug iekšējais miers, spēja pieņemt apkārtējos, tādus, kādi viņi ir.

Jeļena D. /skolotāja/

 

Šajos kursos var dabūt tik daudz pozitīvas emocijas, iemācīties saprast, kas ir pa īstam svarīgi. Skatīties uz dzīvi pozitīvi.

 

Beāte M. /finansists/

 

Daudz iemeslu, bet viens man bija vislielākais – NLP palīdz saprast citus cilvēkus daudz labāk, kas savukārt palīdz dot vairāk citiem!

Laila V. /pasniedzēja/

 

 

Lai iegūtu un paplašinātu skatījumu. Lai izprastu savus “tarakānus” un pārvēstu tos par tauriņiem – brīviem, pozitīviem, viegliem un laimīgiem. Lai saprastu, ka tavos spēkos ir mainīt to, kā Tu uztver, sajūti, redzi un dzirdi pasauli.

Anžela B. /pārdošanas vadītāja/

 

 

Lai varētu ar sevi strādāt, atrast sevī kaut ko jaunu, iepazīt jaunus radošus cilvēkus.

                                                                                                                              Ivita Š.

 

 

NLP praktiķu kursi palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, gan darbā, gan privātajās sfērās, mainot savus uzskatus, strādājot ar savu zemapziņu un daļiņām, mainot uzvedības modeļus.

 

Ilze K. /mārketinga vadītāja/

 

Manī ir pārliecība, ka esmu darījusi maksimāli visu, lai sakārtotu savu domāšanu un attieksmi pret dzīvi, atrastu tos cēloņus sevī, kuri traucē justies tā kā vēlos. Atrast metodes, kuras izmantojot varu sakārtot savu iekšējo pasauli.

Eva P. /logopēde/

 

Cilvēkiem, kuri vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti, iegūt jaunu skatu, transformēties labākajā iespējamā sevis versijā. Un arī tiem, kuri plāno ar šo nodarboties profesionāli – ļauj saprast, vai tā ir īstā nodarbošanās un iegūt ļoti spēcīgus teorētiskus un praktiskus pamatus tālākām gaitām.

Monika C. /mārketinga vadītāja/

 

Manuprāt NLP praktiķu kursi ir ļoti noderīgi ikvienam. Esmu pārliecināts, ka šo pamatkursu mācot jauniešus, piem. vidusskolā mēs iegūtu daudz mērķtiecīgāku un inteliģentāku sabiedrību pavisam noteikti arī empātiskāku un saprotošāku.

Aivis C. /TV personība/

 

Praktiķu kursi ir noderīgi, jo tie palīdz atvērt plašāku skatījumu uz apkārtējo pasauli un palīdz saprast cilvēkus un pašam sevi. Ļoti patīk NLP pamatpieņēmumi par cilvēka labajiem nodomiem, par katra personīgo pieredzi utt. Kursi palīdzēja atrast savas personības labākās un interesantākās īpašības.

Verners S. /pārdošanas speciālists/

 

Darbs ar sevi, kā arī citu cilvēku labāka izprašana, savu personīgo mēŗķu izvirzīšana un definēšana, kā arī to realizācija.

Kaspars E. /konsultants/

 

Palīdz vairāk saprast sevi, līdz ar to kļūt jaudīgākai, efektīvākai un kā blakus iznākums saprast citus, kāpēc tā un ne citādi.

Žanna M. /grāmatvedība, pedagoģija/

 

 

NLP praktiķa kurss ļauj savādāk uztvert notiekošo dzīvē. Vairāk analizēt un pieņemt pareizos lēmumus. Problēmjautājumu sekmīga atrisināšana – sekundārais izdevīgums palīdz. NLP ļauj vairāk dzīvot un veidot savu ideālu atmosfēru un vidi apkārt.

Aleksandrs O. /konsultants/

 

Ļauj paskatīties uz pasauli caur savu prizmu un apzināties, ka šeit eksistē vēl daudzas citas prizmas. Tiek iegūtas pilnīgi jaunas zināšanas un pieredze. Tas ļauj apzināties, ka patiesībā ir vēl daudz lietu, ko mēs vēl nezinām/nesaprotam.

Aiga Z. /vadošais vērtētājs testēšanā un kalibrēšanas jomā/

 

Mūsu klienti