Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Veiksmes atslēga ir turēt sava apzinātā prāta fokusu uz lietām, ko mēs vēlamies nevis uz lietām, no kurām baidāmies. Braens Treisijs

Atsauksmes par NLP meistara kursu – 2020/2021 (8.augusts)

  • Kāpēc NLP meistara kursi ir noderīgi?

 

Mācoties kursos NLP meistars es saku tā: tas pārsniedz manus uzstādītos mērķus un gaidas.
Reizēm mēs meklējam savu aicinājumu, bet reizēm aicinājums tevi atrod pats.

Mācīties Personības pilnveidošanas centrā ir vērts tādēļ, ka šeit ir augsti standarti. Kvalitāte, profesionalitāte, pieredze, ekoloģija un rūpes par dalībniekiem!

NLP meistars ir veiksmīgs cilvēks, vērts uz izaugsmi. Apzinās savas vājās un stiprās puses. Dzīvo viegli un ar prieku. NLP meistars ir pozitīvs enkurs.

 

/Žanna – skolotāja/ grāmatvede/ vidusskolas direktore/

 

Galvenie ieguvumi, mācoties kursos NLP meistars, spēja pieņemt apkārtējos cilvēkus -  viņu būtību, izvirzīt jaunus mērķus, kā arī paskatīties uz savu uzskatu kokteili un pamainīt dažas uzskatu sastāvdaļas, lai dzīves garša būtu baudāma, smaržā pilnīgāka un sajūtas harmoniskākas.

Mācīties Personības pilnveidošanas centrā iesaku tāpēc, ka šeit treneri ir zinošas, spēcīgas personības, skaidra programma, organizētas, strukturizētas nodarbības.

NLP meistars ir radoša personība, kas zina kā labāk, tālāk, augstāk un skaistāk! Un tas viss ar viegluma noti tiek ieviests praksē!

 

/Dana – personas datu aizsardzības speciāliste/juriste/

 

Vērtīgākie ieguvumi mācoties NLP meistara kursā ir sevis apzināšanās, papildus resursu apzināšanās, iepazītas lieliskas personības, iegūta ļoti vērtīga informācija. Tas viennozīmīgi bija to vērts!

Iesaku mācīties Personības pilnveidošanas centrā, jo mācības ir strukturizētas, saprotami nosacījumi un treneri izstaro kompetenci un pieredzi.

NLP meistars ir dzīva personība, kas apzinās savas spējas, vērtības, būtību un misiju, vienmēr spēj saskatīt iespējas un resursus.

/Aiga – auditors tehniskos un pārvaldības jautājumos/

 

NLP palīdzēja noformulēt un saprast savus mērķus, kā arī rast motivāciju, tos īstenot. Sevišķi noderīgi bija sagatavoties konkrētiem pasākumiem: vebināra vadīšana. Arī sajūtu līmenī es izjūtu, ka esmu mainījusies, kā personība pozitīvā ziņā (lielāks iekšējs miers), sevis kā vērtības apzināšanās utt., kas arī bija mērķis.

Mācīties Personības pilnveidošanas centrā iesaku, tāpēc, ka šeit ir labi organizētas mācības. Nav tikai lekcijas, daudz praktiskas darbošanās. Pasniedzēji lieliski pielāgojās situācijai pasaulē.

NLP meistars ir cilvēks, kurš pilnībā uzņemas atbildību par savu dzīvi, saprot, ko viņš grib, drosmīgi iet pretim mērķiem un sasniedz tos!

/Ilze – pārdošanas nodaļas vadītāja/

 

Mācoties kursos NLP meistars mērķi kļuvuši lielāki un balstīti uz loģisko apziņas līmeņu augstākajiem stāviem. Uzlabojušās attiecības gan privātajā dzīvē, gan ar kolēģiem.

Iesaku mācīties Personības pilnveidošanas centrā tāpēc, ka šeit ir visprofesionālākā apmācība Rīgā, ko vada savas jomas profesionāļi, kuri ļoti mīl savu darbu un savus kursantus.

NLP meistars  - ērglis, kurš sevi iepazinis un izpletis spārnus lido īstenot savus mērķus.

/Elīna – izstāžu kuratore un projektu vadītāja RMM/

 

Galvenais ieguvums, mācoties NLP meistars kursos, manā gadījumā ir bijis laiks, ko fokusēti varēju veltīt aktuālu jautājumu risināšanai, izmantojot jauniegūtās zināšanas.
Kursa sākumā nospraustie mērķi tika realizēti mācību laikā, kā arī tikai izvirzīti jauni mērķi, kas jau mācības beidzot ir realizēti vai vēl procesā.

NLP mācīties Personības pilnveidošanas centrā iesaku tāpēc, ka šeit ir profesionāla, saskaņota un pieredzējusi komanda ar lieliski izveidotu vidi ap sevi.

NLP meistars ir cilvēks, kas raugās uz Pasauli caur plašāku apziņas filtru klāstu, spēj šos filtrus identificēt, koriģēt un pielāgot, kā savā, tā arī apkārtējo cilvēku dzīvē.

/ Lauris – uzņēmuma vadītājs/

 

Mācoties NLP kursos man ir radusies lielāka drosme un pārliecība par sevi, kā arī sajūta, ka grūtajās dzīves situācijās, es zināšu, kur meklēt atbildes, jo man ir iedoti lieliski instrumenti un atslēgas.

Mācīties Personības pilnveidošanas centrā iesaku tāpēc, ka

  • rūpīga, draudzīga attieksme,
  • brīva atmosfēra, pieņemšana,
  • profesionāli pasniedzēji,
  • rūpīgi izplānotas nodarbības un atbilstoši materiāli,
  • NLP tehniku radoša pielāgošana.
     

NLP meistars ir cilvēks, kuram ir zināmi visi nepieciešamie resursi savu mērķu sasniegšanai vai viņš zina, kur un kā tos iegūt.

/Jeļena - vēstures skolotāja/

 

Uz NLP meistars kursiem nācu strādāt ar sevi, iepazinu zinošus pasniedzējus un ieguvu daudz jaunu draugu. Esmu palikusi atvērtāka, drošāka un pašapzinīgāka. Apzinos, ka man ir vēl, kur augt, bet izmantojot iegūtās zināšanas, tas man ir vieglāk izdarāms.

Mācīties Personības pilnveidošanas centrā iesaku, jo šeit ir zinoši treneri, visas mācības un nodarbības ir pārdomātas, skaidras un saprotamas. Viegli mācīties sarežģītas lietas.

 

/Ivita – dabaszinību “laborants”/

 

 

Mācoties NLP meistars kursos esmu kļuvusi pašapzinīgāka, atvērtāka, pieņemošāka un zinu, ko gribu. Kursu sākumā izvirzītie mērķi ir īstenojušies un man ir instrumenti un zināšanas, kā realizēt nākošos izvirzītos mērķus.

Mācīties Personības pilnveidošanas centrā iesaku, tāpēc, ka šeit ir profesionāli pasniedzēji, nodarbībās ir praktiski uzdevumi, nevis lekcijas, līdz ar to ir viegli iemācīties un iegaumēt, draudzīga  un harmoniska vide.

NLP meistars ir cilvēks, kurš pārvalda  un prot savu dzīvi  sabalansēt visos dzīves kontekstos, veido veiksmīgu komunikāciju ar citiem un māk izvirzīt mērķus, kurus arī sasniedz.

 

/Katrīna – biroja vadītāja/

 

 

Mācoties NLP meistars kursos galvenie ieguvumi ir pārliecība par sevi un savām spējām. Es varu visu, ko vēlos no visas sirds.

Mācīties Personības pilnveidošanās centrā iesaku, jo šeit ir labākās tēmas, materiāli un labākie treneri.

NLP meistars ir speciālists, kurš spēj būt vienmēr resursu stāvoklī.

 

/Irita – uzņēmēja/

 

 

 

Mācoties NLP meistars kursos izvirzītie mērķi ir īstenojušies par 75 %. Tie mērķi, kas nav īstenojušies laika gaitā ir izrādījušies kā maznozīmīgi.

Personības pilnveidošanas centrā ir uzkrāta teicama teorētiskā un praktiskā bāze, kuru pasniedz izcili savas jomas speciālisti,

NLP meistars ir cilvēks, kurš ir izpratis un atklājis pats sevi un caur savām atklāsmēm rada labvēlīgu vidi sev apkārt. Cilvēks, kurš prot pielāgoties dažādām situācijām, notikumiem, vienmēr atrast vairākus risinājumus ikkatrā situācijā. Sava ceļa gājējs.

 

/Sintija – vecākā nodokļu eksperte bankā/

 

 

 

 

Mūsu klienti