Biežāk uzdotie jautājumi par NLP - Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par NLP | Neirolingvistiskā programmēšana | NLP kursi – Personības pilnveidošanas centrā
  • +37167292808
  • +37128336927

Putns vēlas, kaut būtu mākonis. Mākonis vēlas, kaut būtu putns. Rabindranats Tagore

Biežāk uzdotie jautājumi par NLP

Atbild NLP trenere, Personības pilnveidošanas centra direktore Indra Melbārde

Kas ir NLP?
Neirolingvistiskā programmēšana ir mācība par cilvēka personīgo meistarību. NLP ir dažādu paņēmienu, stratēģiju un tehniku sistēma, kas ļauj katram izmantot kolosālo iekšējo potenciālu.
Vidusmēra cilvēks izmanto tikai 5-6% no savām iespējām. Ikviens ir kā superjaudīgs dators, kurā katram ir savas individuālas, unikālas iespēju programmas. Izprotot, kā šis dators uzbūvēts, kādas programmas lietojam, zinot, ko vēlamies mainīt, kādu rezultātu sasniegt, mēs varam iemācīties izvēlēties un izmantot sev piemērotu programmu (domāšanas un rīcības stratēģiju), lai savu iespēju potenciālu izmantotu daudz efektīvāk.
NLP zināšanas ir kā instrukcija mums pašiem par to, kā darbojas mūsu „dators” un NLP prasmes ir kā atslēga uz personīgo iekšējo potenciālu, kuru gudri izmantojot, var vieglāk sasniegt izvirzītos mērķus.

Ir dzirdēts, ka par NLP runā kā par universāli pielietojamu mācību, ko tas nozīmē?
NLP pamatzināšanas ir universālas – tās apgūstot, var radoši atrast pielietojumu jebkurā dzīves jomā. Mūsu kursanti tās lieliski izmanto gan personīgās dzīves pilnveidošanā, gan biznesa mērķu sasniegšanā. Domāju – nav profesijas vai dzīves jomas, kur NLP nevarētu radoši izmantot. NLP izmantojama gan mācību procesa uzlabošanā, gan veiksmīgā pārdošanā, psihoterapijā, sportā, mākslā, uzņēmumu vadīšanā, žurnālistikā, koučingā… Lieliskais NLP treneris Entonijs Robinss konsultējis gan princesi Diānu, gan tenisistu Agasi.

Kur slēpjas NLP efektivitāte?
Manuprāt, NLP efektivitāti nosaka praktiskais pielietojums un ātrie rezultāti, kas tiek sasniegti, ja ir precīzi definēts mērķis. Neirolingvistisko programmēšanu zinošs cilvēks prot izvēlēties piemērotākos paņēmienus rezultātu sasniegšanā. Mūsdienās būtiski mainījusies cilvēku attieksme pret laiku. NLP ļauj būtiskus rezultātus sasniegt daudz ātrāk, nekā psihoanalītiska pieeja problēmas risināšanai.
NLP ļauj cilvēkam detalizēti izpētīt un pilnveidot savas stratēģijas. Ja apzināmies, ko darām neefektīvi, kā to darām, tad viegli var izmainīt šādu stratēģiju. Svarīga, protams, ir motivācija personīgām izmaiņām un izpratne par ieguvumiem no iegūtā rezultāta.

Kā neirolingvistiskās programmēšanas apguve ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi?
Tas lielā mērā atkarīgs no tā, ko cilvēks vēlas. Mana pieredze liecina (un tam apstiprinājums ir kursantu atsauksmes), ka cilvēki veido labākas, harmoniskākas attiecības ar līdzcilvēkiem, vieglāk uztver negācijas, jo nostiprinās pozitīva pasaules uztvere. Daudzi saka – dzīvot kļūst vieglāk. Izdarot pozitīvas izmaiņas kādā savas dzīves jomā, vērojama pozitīva ķēdes reakcija citās jomās. Piemēram, iemācoties labi komunicēt ar kādu „problēmcilvēku”, uzlabojas attiecības arī ar citiem. NLP ir sistēmiska mācība, kas māca, kā izvirzītie mērķi papildina un „atbalsta” viens otru, nevis ierobežo un izslēdz.

Vai ir kādi blakusefekti NLP zināšanām un prasmēm?
Blakusefekts NLP apguvei ir pārmaiņas. Ir jābūt gatavam, ka pilnveidojot sevi, daudz kas dzīvē mainīsies. Parādīsies jaunas iespējas un pašam būs jāpieņem lēmums, kā tās izmantot. Un tas ir personīgās atbildības jautājums.
Cilvēkiem, kas pasauli skatījuši melnbaltās krāsās, attīstot veselīgu pozitīvu pasaules uztveri, blakusefekts parasti ir arī jaunu domubiedru parādīšanās, jaunas intereses, kas rodas dabiskā ceļā. Blakusefekts var būt kolēģu neizpratne par acīmredzamām pārmaiņām, par to, ka jāzaudē domubiedrs pasaules kritizēšanā un vaimanu plūdos par grūtiem laikiem :)

Vai NLP var apgūt pašmācības ceļā?
Zināšanas, protams, var apgūt pašmācības ceļā. Par neirolingvistisko programmēšanu ir sarakstītas labas grāmatas, internetā pieejami videomateriāli. Taču šādi var apgūt zināšanas. NLP efektivitātes pamats ir praktiskā pielietojamība, kas apgūstama vingrinājumos, kopā ar citiem cilvēkiem, NLP trenera vadībā.

Cik ilgi jāmācās?
Lai pilnvērtīgi apgūtu neirolingvstisko programmēšanu, jāmācās kursos „NLP praktiķis”. Mūsu centrā šie kursi ir 200 stundu ilgi. Ņemot vērā, ka apmācības notiek darba dienu vakaros (1 reizi nedēļā) vai brīvdienās (2-3 reizes mēnesī), vidēji šāds kurss apgūstams vienā mācību gadā – no septembra līdz jūnijam.

Vai visiem vienādi padodas NLP apmācība?
Katrs cilvēks ir īpašs. Katram ir sava pasaules uztvere, pieredze, uzskati, motivācija utt. Pieredze liecina, ka vislabāk šo mācību apgūst tie, kas mērķtiecīgi praktizē NLP pamatprincipus savā dzīvē, rūpīgi veic praktiskos vingrinājumus, atļauj sev arī kļūdīties, eksperimentē. Grūtāk tiem, kas uzskata, ka svarīgas ir tikai zināšanas, kas kritiski uzver visu jauno.

Kā notiek NLP nodarbības?
Kvalitatīvā NLP apmācībā apmēram 2/3 laika tiek veltīts praktiskiem vingrinājumiem, kurus vispirms demonstrē NLP treneris un tad grupas dalībnieki paši praktizējas, gūstot pieredzi, kuru pēc tam apspriež. Treniņnodarbības ir kā izmēģinājuma poligons, kurā kursu apmeklētāji praktiski vingrinās, piemēram, kā veidot labu sarunu ar iespējamu klientu vai arī, kā reaģēt uz nepatīkamu aizrādījumu, kā mierīgi pateikt „Nē!”. Iespējams izmēģināt dažādus variantus, atļaujot sev eksperimentēt, nebaidoties kļūdīties. Šīs prasmes nostiprinās neapzinātās kompetences līmenī un vajadzīgajā brīdī cilvēks to izmanto automātiski.
Mācību process plānots tā, lai ik pēc 1,5 stundām būtu pauze. Katrā nodarbībā kursu dalībnieki saņem darba materiālus vingrinājumiem un NLP tehnikām. Ir arī svarīga informācija, kuru kursanti pieraksta.
Nozīmīga nodarbību daļa ir tā, kad analizējam veiksmes, sasniegumus un apspriežam iespējamos problēmu risinājumus.

Kā ir ar to, ka daudzi saka, ka šī mācība māca sliktas lietas, kā, piemēram, varot likt otram cilvēkam darīt dažādas lietas pret viņa gribu?
Vai NLP māca "sliktas lietas"? Nē, neirolingvistiskā programmēšana māca dažādus paņēmienus, kā labāk, veiksmīgāk domāt, runāt, rīkoties. Tāpat, kā virtuves nazis nav vainojams, ka nokļuvis noziedznieka rokās, tāpat NLP nav pie vainas, ja cilvēks to izmanto neglītos nolūkos. Viss atkarīgs no cilvēka, viņa vērtību sistēmas un arī no skolotāja, kurš māca NLP. Jebkuras kvalitatīvas neirolingvistiskās programmēšanas apmācībā ir iekļauti ētikas standarti, skarti ekoloģijas jautājumi utt. Par sertificētu NLP praktiķi nevar kļūt neviens, kam ir negodīgi nolūki.

Kāpēc NLP praktiķu kursi tik ilgi? Iepazīšanās nodarbībā Jūs teicāt, ka jāmācās no septembra līdz jūnijam. Vai to visu kaut kur māca arī ātrāk?
NLP praktiķu kursu programma ilgst 200 akadēmiskās stundas. Pašlaik praktizējam šo apmācību darba dienu vakaros vai arī brīvdienās. Mēnesī vidēji 20 akadēmiskās stundas. Tad nu arī laiks no septembra līdz jūnijam paiet. Pasaulē praktizē arī intensīvos NLP praktiķu kursus – mācības vidēji 21 dienu pēc kārtas. Personīgi es uzskatu, ka tas nav labākais veids, kā apgūt NLP – pietrūkst integrācijas reālajā dzīvē. Vēl viena doma – ja kāds sola NLP praktiķus apmācīt 10 vai pat 5 dienās – tas ir viltus skolotājs :)

Ar ko atšķiras NLP praktiķu kursi no NLP meistaru kursiem? Izlasīju programmas un man interesantākas liekas tēmas NLP meistaru kursos. Vai varu pieteikties uzreiz šajos kursos?
NLP praktiķu kursos iemāca neirolingvistiskās programmēšanas pamatus, varētu teikt – ābeci. NLP meistaru kursos tiek mācītas gana sarežģītas un dziļi iedarbīgas lietas, kas bāzējas uz NLP praktiķa kursos apgūto. Tēmas tiešām interesantas :) Meistaru kursos uzņemam tikai NLP praktiķus.

Mūsu klienti