"Es vienmēr zinu, ko vēlos. Neirolingvistiskā programmēšana" Indra Melbārde - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Brīvdienas ir kā varavīksne, tās izskatās labi no attāluma, bet pazūd, kad pietuvojaties tām. Džons Šairlījs

"Es vienmēr zinu, ko vēlos. Neirolingvistiskā programmēšana" Indra Melbārde

Es vienmēr zinu, ko vēlos

Grāmata šobrīd iegādājama tikai kā e-grāmata! Iegādāties e-grāmatu!

Saturs

1. Ievads. Mūsu dzīves panākumu atslēga.
2. Prasme izteikt kvalitatīvu vērtējumu
3. Vingrinājums mērķa pārbaudei
4. Mērķa izvērtēšana
5. T.O.T.E. modelis – veiksmīgu cilvēku domāšanas modelis
6. Dekarta koordinātes.
7. Pielāgošanās nākotnei
8. Domāšanas veids „Kā būtu, ja būtu…”
9. Vingrinājums „Kā būtu, ja notiktu brīnums?”
10. Mērķa apraksts uz laika līnijas
11. Trīs pasaules uztveres pozīciju izmantošana mērķa aprakstam
12. Aktīvā fantazēšana „Aizej tur, nezin kur; atnes to –, nezin ko… „
13. Loģisko apziņas līmeņu izmantošana mērķa dziļākās būtības izzināšanai
14. Megatehnika „ Mērķa vispusīgs apraksts”
15. Personīgās pieredzes izmainīšana
16. Tehnika „Patīkamo emociju sliekšņa pārvarēšana”
17. Tehnika „Ātrā baiļu ārstēšana”
18. Tehnika „Vizuāli kinestētiskā disociācija”
19. Paterni – cilvēku spēles, kas atkārtojas
20. Tehnika „Jaunas uzvedības ģenerators”
21. Vingrinājums „Šeit un Tagad”
22. Tehnika „Izmaini elpošanu!”
23. Vingrinājums „Asociācijas un disociācija uz laika līnijas”
24. Vēziena tehnika
25. Tehnika „Lēdijas Godivas šokolāde”, jeb spēles ar vizuālajām submodalitātēm
26. Tehnika „ Mans jaunais ES”
27. Tehnika „Personības kodola meklēšana”
28. Uzskati
29. Tehnika „Veco uzskatu muzejs”
30. Tehnika „Jauna uzskata iestrāde”
31. Tehnika „Dejas ar drakoniem”
32. Metaprogramas

  • MP „Iekšējā reference – ārējā reference”
  • MP „Bēgšana no…virzība uz…”
  • MP „Pats – citi”
  • MP „aktīvais - pasīvais”
  • MP „globālais – detalizētais”
  • MP „Iespēja - nepieciešamība”
  • MP „Kopīgais - Atšķirīgais”

33. Metaprogrammu profils
34. Tehnika – „Metaprogrammu lineārā skalēšana”
35. Patiesas labklājības veidošana
36. NLP terminu vārdnīca
37. Noslēgums
38. Informācija par mērķu kursiem un semināriem
39. Izmantotā literatūra

Mūsu klienti