"Kad sapņi piepildās. Neirolingvistiskā programmēšana." Indra Melbārde - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Ja tev pajautās, kas ir derīgāks - saule vai mēness? - atbildi: mēness. Jo saule spīd dienā, kad tāpat ir gaišs, bet mēness - naktī. Kozjma Prutkovs

"Kad sapņi piepildās. Neirolingvistiskā programmēšana." Indra Melbārde

Kad sapņi piepildās

Grāmata šobrīd iegādājama tikai kā e-grāmata! Iegādāties e-grāmatu!

Grāmata adresēta plašam lasītāju lokam, kas interesējas par praktisko psiholoģiju un iespējām pašiem noteikt savu dzīves kvalitāti.
Pēdējos gados Latvijā arvien vairāk pieaug to cilvēku skaits, kas savā dzīvē veiksmīgi izmanto jaunākos praktiskās psiholoģijas sasniegumus. Domājams, ka grāmata vairos neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) piekritēju pulku, jo lasītājs iepazīs NLP patieso, cilvēkam draudzīgo būtību kas ļauj izmantot savas zemapziņas vareno spēku.
Grāmata būs interesanta tiem, kas ir pazīstami ar NLP un veiksmīgi to pielieto savā dzīvē,jo varēs iepazīties ar vairākām jaunām tehnikām, kas līdz šim latviešu valodā nav publicētas.
Viens no grāmatas mērķiem, ir kliedēt to misticisma mītu, kāds Latvijā izveidojies par NLP, nepilnīgas un izkropļotas informācijas dēļ.
Izlasot grāmatu, lasītājs gūs ieskatu par to, kā darbojas unikāls instruments – cilvēka prāts, kā ar pavisam vienkāršiem paņēmieniem mēs varam izdarīt pozitīvas korekcijas paši savā dzīvē.


Saturs

  •     Priekšvārds
  •     Ievads
  •     Kas ir NLP?
  •     NLP vēsture
  •     NLP pamatpieņēmumi
  •     Efektīvs mācību process
  •     Sensorās reprezentatīvās sistēmas
  •     Acu pieejas signāli
  •     Kalibrēšana, pielāgošanās, raports, vadīšana
  •     Refreimings
  •     Asociācija,disociācija
  •     Mērķa formulēšana
  •     Enkuri
  •     Enkuru uzlikšana
  •     Tehnika “Enkuru sadursme”
  •     Enkuru intensitātes mainīšana ar enkuru palīdzību
  •     Tehnika “Enkurs-disociācija”
  •     Tehnika “Maģiskā gaita”
  •     Tehnika “Pilnības aplis”
  •     Sekundārās izdevības
  •     Submodalitātes
  •     Tehnika “Vizuālo submodalitāšu mainīšana”
  •     Loģiskie apziņas līmeņi, to atspoguļojums valodā
  •     Tehnika “Loģisko līmeņu integrācija”
  •     Trīs uztveres pozīcijas
  •     Vingrinājums “Pastaiga svešos mokasīnos”
  •     Tehnika “Volta Disneja daiļrades stratēģija”
  •     Tehnika “Konfliktu risināšana ar triju uztveres pozīciju palīdzību”
  •     Vingrinājums “Alfabēts”
  •     Darbs ar daļām
  •     Tehnika “Konflikta daļu integrācija”
  •     Tehnika “Sešu soļu refreimings”
  •     Laika līnijas
  •     Tehnika “Laika līnija, kas ved uz pilnību”
  •     S.C.O.R.E – efektīvs modelis izmaiņām
  •     Tehnika “S.C.O.R.E. uz laika līnijas”
  •     Veiksmīgu un izcilu cilvēku stratēģijas
  •     Par NLP mācības standartiem
  •     Pēcvārds
  •     Literatūra
  •     NLP terminu vārdnīca


Priekšvārds

Jau vairāk nekā 30 gadus neirolingvistiskā programmēšana, kas radusies kā starpdisciplinārs jaunu un ļoti talantīgu jauno zinātnieku sadarbības produkts, turpina strauji attīstīties, piesaistot arvien vairāk piekritēju interesantajam cilvēka izpētes procesam – viņa uztveres īpatnībām, komunikācijas mehānismiem, pašizaugsmes virsotnēm un ģenialitātes paradoksiem.
Kā saka NLP autori, sākumā viņiem pat nebija domas par jauna zinātnes virziena radīšanu. Viss, ko viņi vēlējās, bija remdēt savu kāri pēc pētījumiem un, galvenais, iegūt konkrētu, praksē noderīgu rezultātu.
Joprojām ir cilvēki, kuri NLP nepamatoti uzskata par diletantu mācību. Parasti tā runā tie, kuriem nav praktisku zināšanu par NLP un nopietnas treniņu pieredzes, vai arī tie, kuri mācās pie nespeciālistiem.
Par NLP likumsakarīgo rašanos liecina tās vēsture, atklājot, ka tā bija neizbēgams 60. gadu beigu un 70. gadu sākuma notikumu un Kalifornijas štata pilsētas Santakrusas valdošās atmosfēras rezultāts. Tajā laikā Santakrusa bija viens no radošās un zinātniskās domas epicentriem. Pilsētai popularitāti atnesa tādi cilvēki kā Gregorijs Beitsons, Virdžīnija Satīra, Roberts Špicers, Ričards Alperts, kā arī slaveni amerikāņu muzikanti, rakstnieki, aktieri un režisori. Santakrusas Universitāte bija populāra ar atvērtību jaunām zinātniskām idejām, kā arī atbalstīja savu studentu pētniecisko darbību. Tas viss pamudināja jaunu cilvēku grupu, kuriem bija dažāda izglītība un intereses (Ričards Bendlers, Džons Grinders, Džūdita Delozjē, Leslija Kemerona, Frenks Pjuseliks, Deivids Gordons, Stīvs Helegens, Roberts Dilts u. c.), grupu ciešā saskarsmē ar tā laika vadošajiem zinātniekiem izrauties cauri vadošajiem tradicionālajiem psiholoģijas uzskatiem un atvērt pasaulei jaunu ceļu cilvēka kā vienota veseluma uztveršanā.
Tie zinātnieki sniedza praktiskus instrumentus, kas arī viņiem pašiem jau bija palīdzējuši atrisināt dziļas personiskās problēmas, uzlabot attiecības ar apkārtējiem, attīstīt savu potenciālu un gūt dzīvē panākumus.
Iespējams, ka NLP sasniegumi savam laikam bija pārāk revolucionāri: pārāk efektīvi šķita NLP paņēmieni, pārāk ātri notika pārmaiņas ar cilvēkiem, pārāk spilgti bija rezultāti.
Neatkarība no satura ļāva NLP idejas izmantot visdažādākajos kontekstos – no psihoterapijas līdz biznesam, no apmācības līdz politikai, no zinātnes līdz mākslai. Dažādu valstu akadēmiskā zinātne nebija gatava tādai vētrainai neirolingvistiskās programmēšanas attīstībai un centās norobežoties no tās praktiskajiem sasniegumiem, apvainojot NLP radītājus virspusībā un eklektismā.
Daudzi no tiem, kas aiz NLP efektivitātes sasksatīja tikai praktisku instrumentu kopumu, nepievērsa uzmanību arī citai to pavadošo vērtību sistēmai un uzskatiem par pasauli un cilvēku. Multimediju pārstāvji, tiecoties pēc lētas popularitātes, sacerēja dažādus neticamus stāstus par NLP, tā ļoti ātri attīstot cilvēkos noturīgu saikni starp programmēšanu un kodēšanu, zombēšanu, iedarbību, iejaukšanos, iespaidošanu, kā arī ar citiem pēc negatīvās semantikas radniecīgiem vārdiem.
Īpaši auglīgi šis process attīstījās bijušās Padomju Savienības valstīs, jo tur bija ierobežota informācijas apmaiņa ar Rietumu valstīm un nebija iespējams iegūt ticamu informāciju.
Pagājušā gadsimta 80. gadu beigās Krievijā NLP nereti tika pasniegta kā “CIP izstrādāta Supervarena un Superslepena Metodika, Kā Iedarboties Uz Cilvēka Psihi”.
Par laimi, tie laiki ir pagājuši, un tagad NLP arvien vairāk integrējas citās zinātņu noarēs, bagātinot tās ar saviem modeļiem un praktiskajiem rezultātiem. Tādi termini kā sensorās reprezentatīvās sistēmas, enkuri, pielāgošanās un vadīšana kļuvuši ierasti daudziem psiholoģijas virzieniem.
Daudzās Holivudas filmās atklāti tiek demonstrēti dažādi NLP paņēmieni. Tagad gandrīz katrā lielā pilsētā jebkurā attīstītā valstī jūs viegli varēsiet atrast vairākus NLP centrus, kuri ne tikai vada NLP apmācības seminārus, bet arī nodarbojas ar nopietnu izpētes darbu. Simtiem speciālistu no visas pasaules katru gadu pulcējas profesionālās konferencēs, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar jaunākajiem sasniegumiem. Tā kā ir pieejami universāli un efektīvi instrumenti, katram NLP meistaram ir iespēja gan pilnveidot jebkuru no esošajiem modeļiem, gan arī izveidot absolūti jaunu, oriģinālu modeli.
NLP ir jau trīsdesmit gadus ilga vēsture, bet tā joprojām ir progresīvs praktiskās zinātnes virziens, kurš ir atvērts atgriezeniskajai saitei un jaunām idejām. NLP nākotnē raugās ar optimismu, ticot, ka katram cilvēkam piemīt ievērojams radošais potenciāls un ka sevis izpēte un iepazīšana palīdzēs padarīt mūsu pastāvēšanu daudz ekoloģiskāku un auglīgāku.
Tieši tāpēc sistēmiska NLP apmācība pašlaik ir īpaši nozīmīga. Ir nepieciešami talantīgi speciālisti un prasmīgi treneri, kuri spēs ne tikai profesionāli pasniegt cilvēkiem NLP zināšanas, bet arī nodot viņiem tās garīgumu, vērtības un ēstiskās normas.
Par vienu no svarīgākajiem jebkuras idejas attīstības etapiem kādā valstī var uzskatīt literatūras – īpaši grāmatu izdošanu autora dzimtajā valodā. NLP speciālisti ļoti labi zina, cik daudz informācijas izkropļojumu rodas, tulkojot grāmatas no vienas valodas citā. Dažiem NLP terminiem un jēdzieniem, kas radušies angļu valodā runājošajā valstī (ASV), nav analogu citās valodās, un tāpēc tos nevar tulkot tieši. Tikai cilvēks, kurš ir “izdzīvojis” sevī kādu ideju, personiski pārbaudījis iegūtās zināšanas praksē, pielāgojis tās savai kultūrai, var pilnvērtīgi uzrakstīt par savu pieredzi tā, lai tā kļūtu labāk saprotama viņa valodā runājošiem cilvēkiem.
Pēc mūsu domām, tieši tāda speciāliste ir Indra Melbārde. Kad viņa pirmoreiz aizbrauca mācīties uz Maskanas Neirolingvistiskās programmēšanas centru “NLP izglītībā”, viņai jau bija pieredze NLP semināru vadīšanā. Indra mūs pārsteidza ar savu aktivitāti, cenšanos sasniegt augstu personības un profesionālo attīstību. Viņa ar panākumiem beidza NLP meistaru programmu un nolēma atgriezties mūsu centrā, lai atkārtoti apgūtu NLP praktiķa kursu, kaut gan viņai jau bija sertifikāts par šāda kursa beigšanu Latvijā. Kā paskaidroja Indra, šādi rīkoties viņu pamudināja vēlme apgūt vēl vienu NLP izpratnes un pasniegšanas modeli, lai pēc tam varētu atjaunot un papildināt pašas izstrādātās programmas. Jau šī kursa apguves laikā Indra bieži vien sacīja, ka daļa terminu, kurus tik viegli saprata krievu studenti, ir grūti saprotami latviešu valodā. Jau tad viņai radās doma uzrakstīt grāmatu, kurā katram terminam būtu piemeklēts atbilstošs apraksts dzimtajā valodā un kurā būtu apvienota autora personīgā pieredze un nacionālā mentalitāte.
Jebkura realizēta ideja veic ceļu no sapņa līdz rezultātam. Sapnis ir piepildījies! Mēs apsveicam Indru un jūs, dārgie lasītāji, ar to, ka tieši šo grāmatu jūs turat rokās.
 

Aleksandrs Gerasimovs,
Maskavas Neirolingvistiskās programmēšanas centra “NLP izglītībā” direktors,M.A. NLP, starptautiskās kategorijas treneris

Andrejs Pligins,
Maskavas Neirolingvistiskās programmēšanas centra “NLP izglītībā” dibinātājs un zinātniskais vadītājs,M.A. NLP, starptauitiskās kategorijas NLP treneris, pedagoģisko zinātņu kandidāts


Ievads

Kādu vakaru skolotājs satikās ar mācekļiem un lūdza viņiem iekurināt ugunskuru, lai saruna noritētu omulīgā gaisotnē.
– Redziet, garīgais ceļš ir kā šī uguns, kas te deg. Ja cilvēks vēlas to iekurt, viņam jāsamierinās ar nepatīkamajiem dūmiem, kas apgrūtina elpošanu un sarieš acīs asaras. Šādi sevi apliecina no tumsas atbrīvotā ticība. Bet, ja uguns reiz iedegta, dūmi izgaist un visapkārt gaismu met spožas liesmas, dāvādamas siltumu un mieru.
– Bet ja uguni iededz kāds cits? – jautāja kāds māceklis. – Ja viņš palīdz man izvairīties no kodīgajiem dūmiem?
– Tad tas ir viltus skolotājs. Ja viņš spēj iekurt uguni, kad vien to vēlies, viņš to spēj arī jebkurā brīdī nodzēst. Un, tā kā viņš tev nav iemācījis, kā uguns kurama, tu tā arī paliksi mūžīgā tumsā.
P. Koelju

Kad es 2000. gadā pirmo reizi nonācu neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) kursos, ko vadīja jauno psiholoģiju koledžas direktore Dace Rolava, mani nomāca jautājums – kāpēc?
Kāpēc es, skolotāja, kas vairāk nekā 20 gadus esmu nopietni interesējusies par praktisko psiholoģiju, tikai tagad sastopos ar patiesi praktisku un efektīvu zinātni – neirolingvistisko programmēšanu?
Kāpēc tik vienkāršas un jebkura cilvēka dzīvē nepieciešamas zināšanas un iemaņas nemāca pedagogiem?
Kāpēc skolas mācību programmas ir pārslogotas, bet tajās nav tāda priekšmeta kā NLP? Nu labi, lai nav gluži NLP, bet vismaz pozitīvās domāšanas pamati, pareizas mērķū izvirzīšanas stratēģijas, iekšējo resursu atjaunošanas tehnikas utt.
Bet, soli pa solim apgūstot jauno domāšanas un dzīvesveidu, es sapratu, ka varu darīt darbu, kas man patiesi patīk un kas ir vajadzīgs cilvēkiem. Apliecinājumu tam guvu, kad laimīgā kārtā par manu padomdevēju kļuva pieredzējušais NLP meistars Aleksandrs Obulēvičs.
Esmu pateicīga liktenim, kas mani jaunu zināšanu meklējumos aizveda uz Maskavu, uz Andreja Pligina neirolingvistiskās programmēšanas centru “NLP izglītība”, kas uzskatāms par vadošo NLP virzītājspēku Krievijā. Tā darbinieki veikuši lielu darbu cilvēkam draudzīgas NLP attīstībā. Dažādus kursus un seminārus šajā centrā vadījuši tādi visā pasaulē pazīstami speciālisti kā R. Dilts, E. Entusa, Dž. Delozjē, D. Gordons, F. Pjuseliks un citi.
Mans mērķis ir lasītājam nodot kaut daļiņu no tās cilvēkmīlestības un ticības pozitīvai pasaules uztverei, ko guvu, mācoties šajā centrā. Tā ir vieta, kur pilnībā sapratu, cik neizmērojamas ir cilvēka prāta iespējas un ka jebkurš, kas vēlas, var apgūt jebko. Es redzēju un arī tagad redzu šīs zinātnes un dzīves mākslas milzu perspektīvas un praktisko pielietojamību dzīvē.
Grāmata adresēta plašam lasītāju lokam, kuri interesējas par praktisko psiholoģiju un iespējām pašiem noteikt savu dzīves kvalitāti. Domāju, ka grāmata būs interesanta tiem, kas ir pazīstami ar NLP un veiksmīgi to pielieto savā dzīvē. Arī NLP draugiem Latvijā interesanti būs uzzināt vairākas jaunas tehnikas, kas līdz šim latviešu valodā nav publicētas.
Ceru, ka grāmata būs noderīga kolēģiem, lai neklātienē apmainītos pieredzē. Te jūs atradīsiet dažādus vingrinājumus, ar kuru palīdzību individuāli pilnveidot savas iemaņas, lai strādātu ar NLP kursu klausītājiem. Gribu piebilst, ka šis darbs ir mans skatījums uz NLP, un daudzi no jums jau zina, ka “karte – tā vēl nav teritorija”.
Esmu pārliecināta, ka grāmata vairos NLP piekritēju pulku, jo pēdējos gados arvien vairāk pieaug to cilvēku skaits, kas savā dzīvē veiksmīgi izmanto jaunākos praktiskās psiholoģijas sasniegumus.
Viens no maniem mērķiem, rakstot par neirolingvistisko programmēšanu, ir kliedēt to misticisma mītu, kāds Latvijā izveidojies par NLP. Esmu pārliecināta, ka, izlasot šo grāmatu un tuvāk iepazīstot NLP patieso, cilvēkam draudzīgo būtību, savas domas mainīs skeptiķi, kas par tādiem kļuvuši nepilnīgas un izkropļotas informācijas dēļ.
NLP vēsture un literatūra ir bagāta jaunām anekdotēm, pastāstiem un metaforām, kas labi papildina daudzas tēmas. Arī savā grāmatā izmantoju mācību procesā dzirdētās anekdotes un piemērus.
Cilvēki, kas tikko sāk interesēties par NLP, nereti uzdod jautājumu – vai neirolingvistisko programmēšanu var iemācīties no grāmatas? Parasti atbildu – jebkura grāmata būs labs instruments zinoša cilvēka rokās, bet NLP ābeci ieteicams apgūt klātienē pieredzējuša meistara vadībā.
Grāmata ir uzrakstīta, izmantojot specifiskus NLP terminus, kuru skaidrojumu varēsiet izlasīt terminu vārdnīcā grāmatas beigās. Jāatzīst, ka apzināti centos izmantot vienkāršu, arī nespeciālistiem saprotamu valodu. Latvijas valodniekiem un psihologiem vēl daudz darba, lai veidotu NLP terminoloģiju, kas labi iederētos mūsu valodā un vienlaikus nezaudētu saikni ar starptautisko NLP valodu.
Grāmatas nosaukums ir “ Kad sapņi piepildās. Neiroligvistiskā programmēšana.”. No visas sirds novēlu jums atklāt daudz jauna šajā brīnišķīgajā pasaulē – neirolingvistiskajā programmēšanā. Novēlu gūt ieskatu par to, kā darbojas unikāls instruments – cilvēka prāts, kā ar pavisam vienkāršiem paņēmieniem mēs varam izdarīt pozitīvas korekcijas savā dzīvē. Novēlu jums noticēt, ka, zinot, ko mēs patiesi vēlamies, viss ir iespējams...

Mūsu klienti