"NLP praksē" Sjū Naita - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Cilvēks ir veiksmīgs, ja viņš no rīta pieceļas un vakarā dodas gulēt un, tam pa vidu, dara to, ko vēlas. Bobs Dilans

"NLP praksē" Sjū Naita

NLP praksē

Saturs


KAS IR NLP?

 • Neirolingvistiskā programmēšana
 • NLP svarīgums
 • Ko iegūsiet no šīs grāmatas?
 • Kā NLP darbojas?

I DAĻA: NLP ELEMENTI
NEIRO

DOMĀŠANAS VEIDI

 • Iecienītākais domāšanas veids
 • Smalkākas atšķirības domāšanā
 • Domāšanas procesa vadīšana
 • Anketa: nosaki savu domāšanas veidu

FILTRI UZ KATRA PASAULI

 • Iemācies veiksmīgi saprasties
 • Asociēts/disociēts
 • Virzība uz/projām no
 • Saskaņa/nesaskaņa
 • Liels rieciens/mazs kumoss
 • Pagātne/tagadne/nākotne
 • Darbība/persona/objekts/vieta/laiks
 • Iekšējs/ārējs
 • Pārliecinātāja modelis
 • Anketa: identificējiet savus filtrus

DOMĀŠANA AR ĶERMENI

 • Tas ir acīs
 • Ko vēl domājam par savu ķermeni?
 • Ķermeņa valodas lasīšanas nozīme
 • Tradicionālie ķermeņa valodas lasīšanas veidi
 • Prāts un ķermenis ir viens
 • Filtru saskatīšana
 • Ķermeņa stāja un kustības
 • Ķermeņa spriedze un atbrīvošanās
 • Mūsu attiecības ar citiem
 • Telpiskās kartotēkas
 • Atzinības meklēšana
 • Ķermeņa valodas izmantošana, lai ietekmētu mūsu stāvokli
 • Ķermeņa valodas īsākais ceļš, lai panāktu līdzsvara stāvokli

LINGVISTISKĀ

BAGĀTINĀTĀ KOMUNIKĀCIJA

 • Specifiska sensorā valoda
 • Valdzinoša valoda
 • Īsākais ceļš uz bagātinātās valodas lietošanu

PRECIZĒJOŠIE JAUTĀJUMI

 • Slinkā valoda
 • Izdzēšana
 • Salīdzinājumi
 • Vispārinājumi
 • Izkropļojumi
 • Interpretācija
 • Vadiet savu iekšējo dialogu
 • Vadiet savu ārējo dialogu

HIPNOTISKĀ VALODA

 • Izmantošana biznesā
 • Nenoteiktība
 • Iekļautās komandas un jautājumi
 • Iepriekšpieņēmumi
 • Sagrozīšana
 • Domu lasīšana

METAFORA: NEAPZINĀTĀ PRĀTA ATSLĒGA

 • Metaforas struktūra
 • Durvis uz kreativitāti

METAVĒSTĪJUMI

 • Ko nozīmē „veselīgi” metavēstījumi?
 • Faktori, kas veicina metavēstījumus

PROGRAMMĒŠANA

MODELĒŠANA

 • Modelēšanas nozīme
 • Stratēģija
 • Lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Modelēšana biznesā
 • Izcilības mēraukla

STRATĒĢIJAS VEIKSMĪGAI DZĪVEI

 • Panākumu stratēģijas
 • Rieva akā
 • Stratēģiju kodēšana
 • Kādēļ ir svarīgi iemācīties modelēt?
 • Īsākais ceļš stratēģijas veidošanā

II DAĻA. MODELĒJIET SEVI AR NLP
Kā tas darbojas?

IEKLAUSIETIES SAVĀ IEKŠĒJĀ POTENCIĀLĀ: ENKUROŠANA

 • Enkuri, kuri var mums palīdzēt vai kaitēt
 • Likt enkuriem darboties savā labā
 • Resursiem bagāta stāvokļa noenkurošana sev
 • Uzņemties atbildību par savu ietekmi uz citiem
 • Soļi enkura likšanai citiem
 • Biznesa enkuri
 • Stāvokļa pārslēgšana
 • Resursu pieķēdēšana
 • Soļi enkuru pieķēdēšanai
 • Ieskats enkurošanā

SASKAŅOJIET SEVI: NEIROLOĢISKIE PĀRMAIŅU LĪMEŅI

 • Dažādie līmeņi
 • Līmeņu ietekme
 • Ilgtspējīgas pārmaiņas
 • Reaktīvs vai proaktīvs
 • Kad zaudējam saskaņotību?
 • Soļi uz personīgo kongruenci

UZRAKSTIET SAVAS DZĪVES SCENĀRIJU: IZCILĪBAS PĀRLIECĪBAS

 • Kā rodas pārliecība?
 • Kā pārliecības ietekmē mūsu dzīvi?
 • Izcilības pārliecības
 • Pārliecības, uz kurām balstās novērtējums
 • Pārliecības, uz kurām pamatojas klientu atbalsts
 • Pārliecības, kuras palīdz vest sarunas

SASNIEDZIET TO, MO PATIEŠĀM VĒLATIES: LABI FORMULĒTS MĒRĶIS

 • Uz problēmām vērsta domāšana
 • Uz rezultātu vērsta domāšana
 • Pārbaudiet, vai tā ir situācija „ieguvējs/ieguvējs”
 • Saprast savu augstāko mērķi
 • Sāciet rīkoties
 • Organizācijas rezultāti

III DAĻA: ESIET LĪDERIS AR NLP
RADIET UZTICĪBAS GAISOTNI: SAVSTAROPĒJĀ SAPRATNE

 • Kā veidot un uzturēt savstarpējo sapratni?
 • Savstarpējā sapratne kā ietekmes forma
 • Vērtību saskaņošana sarunās un tempa izvēle
 • Klausīšanās ar visu ķermeni
 • Tas e-pasts
 • Īsākais ceļš uz savstarpējo sapratnes veidošanu

VEDIET SARUNAS CAURI DZĪVEI: UZTVERES POZĪCIJAS

 • Nelīdzsvarotas pozīcijas
 • Kad vajadzētu izmantot katru pozīciju?
 • Ko tas nozīmē organizācijās?
 • Līdzsvarotas pozīcijas ieņemšana attiecībā uz savu tiesību aizstāvēšanu

KONFLITA RISINĀŠANA: DAĻU INTEGRĀCIJA

 • No vienas puses...no otras puses...
 • Kādēļ pūlēties?
 • Ieklausīšanās ķermeņa gudrībā

ATGIEZENISKĀ SAITE

 • Atgriezeniskā saite un modelēšana
 • Pārliecības, kas atbalsta atgriezenisko saiti
 • Vērtējuma saņemšana
 • Vērtējuma došana

TRENĒŠANA AUGSTIEM DARBA REZULTĀTIEM

 • Uz NLP balstītas trenēšanas mērķis
 • NLP uz citi trenēšanas veidi
 • Platformas radīšana pārmaiņām
 • Kā atrast mūsu iekšējos resursus?
 • Augsta potenciāla stāvokļa pazīšana
 • Kāpnes uz panākumiem
 • Iepriekš pieņemiet izcilību
 • Kurš kuru trenē?

TERMINU SKAIDROJUMS

Mūsu klienti