Trīs uztveres pozīcijas - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Uzvarētāji nekad nepamet nepadarītu, tie, kuri pamet nepadarītu nekad neuzvar. Vincs Lombardi

Trīs uztveres pozīcijas

Cilvēkam ir raksturīga spēja informāciju un apkārt notiekošo uztvert no 3 dažādiem aspektiem. Tas ļauj sadalīt informāciju daļās, no kurām viena pieder pašam cilvēkam, otra attiecas uz citu cilvēku, bet trešā ir neitrāls skats no malas.
Prasme salīdzināt savu skatpunktu sarunu biedra nostājai ir patiesi noderīga, tāpat kā prasme paskatīties uz jebkuru situāciju no malas.
Būtiska nozīme, kas ļauj īstenot pāreju no vienas pozīcijas otrā, ir prasmei izmantot asociācijas/disociācijas mehānismu.
http://www.nlpcentrs.lv/lv/kas_ir_nlp/Tehniku_kolekcija/asociaacija_disociaacija

NLP pamatlicēji atklāja, ka cilvēks arī uz savu pieredzi var paskatīties vismaz no trim uztveres pozīcijām. Vēlākajos pētījumos tika izstrādātas NLP tehnikas, kas ļauj izmantot arī 4. un 5. pozīciju. Šīs iemaņas apgūst NLP meistara kursā, un tas ir patiesi aizraujošs piedzīvojums.
Jebkuram NLP praktiķim ir jāprot brīvi izmantot vismaz 3 uztveres pozīcijas. Kāda tad ir katra no trim uztveres pozīcijām?

1. pozīcija

Pasaules uztvere no personīgās pieredzes pozīcijām. Notikumi tiek vērtēti no personīgā viedokļa, kas balstās uz mūsu pašu vērtību sistēmu. 1. uztveres pozīcija ir asociēšanās pašam ar sevi. Kad runājam par sevi, parasti lietojam 1. personas vietniekvārdus: “Es klausos”, “Es redzu”, “Es jūtu”.
Ja cilvēks ir iestidzis 1. pozīcijā, pastāv iespēja, ka citi viņu uzskatīs par lielu egoistu. Cilvēki, kuriem raksturīga ilgstoša atrašanās 1. pozīcijā, mēdz būt individuālisti. Viņi prot dzelžaini aistāvēt savu viedokli. Grūtības viņiem sagādā otra cilvēka vajadzību izprašana.

2. pozīcija

Pasaules uztvere no cita cilvēka pieredzes pozīcijām. Notikumi tiek vērtēti no cita cilvēka viedokļa, balstoties uz viņa vērtību sistēmu. Tas ir pasaules skatījums ar cita acīm. 2. pozīcija ir asociēšanās ar citu cilvēku. Kad mēs asociējamies ar kādu citu un reaģējam paši uz savu rīcību, tad lietojam 2. personas vietniekvārdus: “Tu redzi”, “Tu dari”, “Tu jūti”.
Kad gribam, lai otrs cilvēks pāriet mūsu uztveres pozīcijā (viņam tā būs 2. pozīcija), mēs sakām: “Iedomājies sevi manā vietā”, “Paskaties uz šo notikumu manām acīm”. Un otrādi, kad mēs paši gribam būt 2. pozīcijā, tad sakām: “Viņa vietā es darītu...”.

Pie zobārsta atnāk pacients:
– Dakter, es tik ļoti baidos...
– Domājiet par kaut ko patīkamu, un jūs nejutīsiet sāpes!
Pēc pieņemšanas:
– Nu, par ko tad jūs domājāt?
– Es iedomājos, ka manā vietā krēslā sēž mans šefs, – plati smaidot, atbild pacients.

Cilvēks, kurš pieradis bieži atrasties 2. pozīcijā, ir empātisks – tāds, kas labi jūt otru cilvēku. Pie šāda cilvēka citi bieži nāk izsūdzēt bēdas, jo zina, ka viņus iejūtīgi uzklausīs. 2. pozīcijas cilvēki dažkārt mēdz uzņemties visas pasaules bēdas un pārdzīvo tās. Ja cilvēkam ir grūtības norobežoties no 2. pozīcijas, var rasties problēmas ar patstāvīgu lēmumu pieņemšanu. Šos cilvēkus ir viegli ietekmēt.

3. pozīcija

Tā ir pasaules uztvere no plašākas pieredzes pozīcijām un notikumu vērtējums no neitrāla vērotāja pozīcijām, kurš ir ārpus 1. un 2. pozīcijas. Stāstot par sevi vai citiem, tiek lietoti 3. personas vietniekvārdi: “Viņš domā”, “Viņa dzirdēja”, “Viņš nepiekrīt”. 3. pozīcija ir skats no malas – disociācija. Izmantojot 3. pozīciju, mēs varam uz sevi paskatīties kā uz sistēmas elementu. Tas ļauj galveno uzmanību veltīt attiecībām sistēmā (ģimenē, kolektīvā, sabiedrībā).

Sekretāre ienāk šefa kabinetā:
– Viens no jūsu darbiniekiem vēlas runāt ar jums par algas pielikumu.
– Sakiet, ka manis nav!
– Tas nav iespējams. Šis cilvēks ir pārliecināts, ka esat kabinetā.
– Kas ir šis cilvēks?
– Tā esmu es...

Pieradums ilgstoši atrasties 3. pozīcijā var padarīt cilvēku par aukstasinīgu novērotāju no malas. Spilgts piemērs 3. pozīcijai ir futbola spēles komentētājs. Tas ir cilvēks, kas neitrāli attiecas pret abām komandām.
Neirolingvistiskās programmēšanas tehnikās nereti tiek izmantota cilvēka spēja iejusties katrā no šīm pozīcijām.

Visas trīs pozīcijas ir vienlīdz svarīgas, bet ir noderīgi prast tās brīvi mainīt. Tas ļauj objektīvi novērtēt situāciju, paver jaunus risinājuma ceļus, ļauj būt elastīgākam unn veiksmīgākam. Cilvēks, kas brīvi izmanto visas trīs uztveres pozīcijas, var viegli veidot labas attiecības ar citiem cilvēkiem.

NLP praktiķu apmācības kursā tiek apgūta lieliska tehnika, kurā izmanto prasmi iejusties visās trīs uztveres pozīcijās. Tā ir tehnika „Komunikācijas pilnveidošana ar trīs uztveres pozīciju palīdzību”.
Ar šīs tehnikas aprakstu varat iepazīties šeit.

Mūsu klienti