Metaprogramma "Bēgšana no... Virzība uz..." - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Cilvēks, kurš neatlaidīgi kaut ko grib, liek liktenim padoties. Mihails Ļermontovs

Metaprogramma "Bēgšana no... Virzība uz..."

Bēgšana no... Virzība uz..

Stiprā puse – viegli pamana negācijas, nepilnības, trūkumus. Uzmanība koncentrēta uz problēmu, to parasti paredz jau iepriekš.

Pārsvarā pamana pozitīvo. Pozitīvs pasaules redzējums. Uzmanība koncentrēta uz mērķi, par problēmām nedomā.

„Bēgšana no” cilvēki pieliks pūles, lai atrisinātu nepatīkamu situāciju, tas viņus motivēs. Savukārt viņi vairāk atslābs un mazāk pūlēsies iegūt sev vēlamo rezultātu.

„Virzība uz” cilvēkiem nepatīk risināt problēmas, viņi daudz labprātāk veic darbības, ja redz tām rezultātu, kas viņus apmierina.

Dažkārt uzskata, ka “Virzība uz” cilvēki ir pārlieku vieglprātīgi, ka viņi “lidinās mākoņos” un īstās dzīves grūtības vēl nav pieredzējuši.

Dažkārt uzskata, ka “Bēgšana no” cilvēki ir “bezgalīgi čīkstētāji”, kas vienmēr meklē slikto, un kuriem ir labi tikai, kamēr viņiem ir problēmas.

Skaidri nezin ko grib, zina, ko negrib. Vispirms runā par to, ko negrib. Grūti formulēt pozitīvu rezultātu.

Mērķtiecīgs, zina, ko grib, un labi tiek galā ar uzdoto darbu, ja redz rezultātu, kas jāsasniedz. 

Motivāciju rada – problēmu risināšana.

Motivāciju rada – mērķu sasniegšana.

 

Mūsu klienti