NLP un ekoloģija - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Negaidi. Nekad nebūs pareizais laiks. Napolions Hils

NLP un ekoloģija

Liekas bailes par nepareiza lēmuma pieņemšanu
ir lielākais bremzējošais faktors labu lēmumu pieņemšanai.
Džims Kemps

Jaunu mērķu realizēšana un personības izmaiņu plānošana vienmēr ietekmēs gan mūsu, gan citu cilvēku dzīvi. Pārmaiņas ir vienmēr un veiksmīgs cilvēks prot kā šaha spēlē izskaitļot vairākus gājienus uz priekšu – kā jaunās izmaiņas ietekmēs personīgo dzīvi, attiecības, karjeru, brīvo laiku, citus cilvēkus. Tas ļauj savlaicīgi ieraudzīt „zemūdens akmeņus” un neitralizēt tos. Tas ļauj savas darbības izplānot tā, lai būtu ievērots princips „ieguvējs-ieguvējs” gan biznesā, gan savstarpēja komunikācijā.

Neirolingvistiskajā programmēšanā liela uzmanība tiek pievērsta ekoloģijai – tām sekām, kas paredzamas, ja tiks realizēts kāds mērķis vai pārmaiņas. Ekoloģija ir rūpes par cilvēkam un viņa apkārtējai videi draudzīgām izmaiņām.

Ekoloģija jāievēro gan realizējot savā dzīvē jaunus mērķus, gan plānojot kādas psiholoģiskas izmaiņas, piemēram, attīstīt lielāku pašapziņu, būt harizmātiskam oratoram, prast viegli pateikt „Nē!” uzmācīgai personai utt. Ekoloģijas jautājumam nozīmīga loma ir arī koučinga procesā.

Ekoloģija ir par to, kā veidojot ko jaunu, neapdomīgi nesagraut jau esošo – kā „neizliet ūdeni no vannītes ar visu bērnu” :)

Komunikācijā ekoloģija nozīmē rēķināšanos ar partnera interesēm un vajadzībām, saglabājot līdzsvaru ar savām interesēm un vajadzībām.

Dažkārt ekoloģijas pārbaude rosina savlaicīgi izdomāt rīcības plānu B – gadījumā, ja plāns A nerealizētos veiksmīgi.

Viens no mērķu izvirzīšanas likumiem paredz, ka mērķus mēs izvirzām vienīgi par sevi, ne par citiem – „mērķis ir manā pārvaldījumā”. Tas nozīmē, ka mērķis „Es vēlos, lai persona X turpmāk ar cieņu izturas pret mani” nav ekoloģisks, tā vietā lietderīgi mērķi pārformulēt „ko es varu darīt, lai persona X izmaina savu attieksmi pret mani”.

Runājot par ekoloģiju, lietderīgi vērst uzmanību uz

 • iekšējo ekoloģiju (kā izmaiņas ietekmēs mani) un
 • ārējo ekoloģiju (kā izmaiņas ietekmēs apkārtējos, vai tas būs godīgi, vai mana iekšējā sajūta atļauj šīs izmaiņas).

Jautājumi ekoloģijas pārbaudei

Pirms veikt izmaiņas sevī vai uzsākt jaunu mērķu realizēšanu, lietderīgi atbildēt uz šādiem jautājumiem:

 • Ko es iegūšu, ja to izdarīšu, sasniegšu?
 • Kādas sekas būs manām darbībām?
 • Kas notiks pēc tam, kad…
 • Ko es zaudēšu, ja veikšu šīs pārmaiņas?
 • Kas papildus man būs jādara?
 • Vai tas, ko es iegūšu būs manu pūļu vērts?
 • No kā man būs jāatsakās?
 • Kas notiks, ja es neizdarīšu šīs pārmaiņas?
 • Vai tas, ka es veikšu šis pārmaiņas neietekmēs negatīvi kādu citu?
 • Vai šis izmaiņas saskan ar manu pārliecību, vērtību sistēmu, sirdsapziņu?
 • Vai mana intuīcija saka, ka vajag to darīt?
 • Vai rezultāts nesagādās man negatīvas emocijas?

Ekoloģijas pārbaude ļauj paredzēt, kā izmaiņas ietekmēs mūsu dzīvi, rīcību, spējas, arī pārliecības un uzskatus par sevi un pasauli. Dažreiz ekoloģijas pārbaude rada stabilu pārliecību, ka mērķis vai kādas izmaiņas nav vēlamas. Arī tas ir noderīgs rezultāts, kas ļauj nepiedzīvot vilšanos pēc ieguldīta darba.
Noderīgs instruments ekoloģijas pārbaudei ir arī „Dekarta koordinātas”. Ar šīs tehnikas aprakstu varat iepazīties šeit –
http://www.nlpcentrs.lv/lv/kas_ir_nlp/Tehniku_kolekcija/dekarta_koordinates

Nereti mērķu nerealizēšana un plānoto izmaiņu nenotikšana ir saistīta ar dziļu iekšēju pašaizsardzību esošās situācijas saglabāšanai, nevēlēšanos (neapzinātu) esošās situācijas izmainīšanai. Tad lieti noder prasme komunicēt ar savu zemapziņu, lai šos iemeslus noskaidrotu, izprastu un neitralizētu aizspriedumu šķēršļus. Prasmi uzdot jautājumus savai zemapziņai un saņemt vispareizākās atbildes māca NLP praktiķu kursā.

Dažkārt nākas dzirdēt spriedumus, ka NLP ir kaitīga un destruktīva mācība, kas cilvēkiem nodara lielu sliktumu. Dzirdot šādus apgalvojumus, atliek vien secināt, ka runātājs ir absolūti nekompetents spriedelētājs par neirolingvistisko programmēšanu. NLP praktiķu mācību procesā vienmēr tiek iekļauts jautājums par ekoloģiju.

Vienkāršais ekoloģijas variants – rīkoties tikai un vienīgi saskaņā ar savu sirdsapziņu.

Kāpēc prasme noteikt pārmaiņu ekoloģiju ir noderīga?

 • Tas ļauj pārdomāti pieņemt lēmumus un justies pārliecinātam par savas izvēles pareizību.
 • Ekoloģijas pārbaude ļauj izvērtēt mērķa realizēšanas efektivitāti.
 • Ļauj savlaicīgi noteikt nevēlamos blakusefektus un savlaicīgi neitralizēt tos.
 • Palielinās pašapziņa un harmonijas sajūta.
 • Uzlabojas attiecības ar citiem cilvēkiem.
 • Karma nebojājas :)

Mūsu klienti