Kalibrēšana - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Būt, eksistēt, elpot, sajust un apzināties dzīvības krāšņo plūsmu sev visapkārt - tā taču visaugstākā laime katrai apzinīgai būtnei. Vilis Lācis

Kalibrēšana

Pats svarīgākais saskarsmē ar citiem –
dzirdēt to, kas netiek izteikts vārdiem.
Pīters Drukers

Lai veiksmīgi kontaktētos ar jebkuru cilvēku, nepieciešams rast saskaņu, runāt viņa valodā, pielāgoties, izraisīt uzticēšanos. Ikdienā mēs pielāgojamies gan mazam bērnam, gan klientiem, gan citiem nozīmīgiem cilvēkiem. Pielāgošanās var būt gan apzināta, gan neapzināta un ne tikai valodas līmenī. Lai varētu veiksmīgi pielāgoties savam sarunu biedram, nepieciešams attīstīt sevī prasmi vērot partneri.

Neirolingvistiskajā programmēšanā procesu, kad mēs vērojam sarunu biedru un pamanām viņā vismazākās izmaiņas, sauc par kalibrēšanu.

Kalibrēšana ir prasme pamanīt un “lasīt” neverbālos signālus sarunu biedrā: žestos, ķermeņa pozā, balsī, intonācijā, acu kustībās, sejas izteiksmē (mikromīmika), ādas krāsā, elpošanā.

Prasme kalibrēt piemīt ikvienam no mums. Daži ir lieliski cilvēku vērotāji, daži sarunu biedra neapmierinātību pamana vien tad, kad konflikts ir pašā plaukumā un skaļu vārdu apmaiņa liek domāt, ka kaut kas nav labi. Bet nesaskaņas varēja pamanīt krietni vien agrāk… Labā ziņa – kalibrēšana, tā ir prasme, kuru var attīstīt un pilnveidot ikviens.

Jo ilgāk mēs pazīstam cilvēku, jo vieglāk protam to „nolasīt”. Pajautājiet sev tuvam cilvēkam vai viņš šovakar vēlas ar jums iet pastaigā un uzmanīgi vērojiet viņu līdz atskan atbilde. Visticamāk, jūs to varēsiet noteikt pirms sadzirdēsiet. Kas jūsu partnera ķermeņa valodā liecināja par „Jā” vai „Nē”? Jo vairāk jūs trenēsieties kalibrēt, jo vieglāk jūs pratīsiet „nolasīt” sarunu biedru un tas ievērojami atvieglos saskarsmi.

Kalibrēšana ir arī spēja pārslēgties no viena skatpunkta uz citu skatpunktu: zināt to, kas notiek ar tevi, vērot no malas, kas notiek starp tevi un otru cilvēku.

Kalibrējot varam pamanīt gan viegli redzamas ķermeņa kustības, gan tikko pamanāmas sīkas mikroizmaiņas sarunu biedrā.

NLP pamatpieņēmums vēsta: „Apziņa un ķermenis ir vienotas sistēmas sastāvdaļas”. Dažkārt cilvēks runā vienu, bet domā pavisam ko citu. Taču ķermenis nemelo – kustības un žesti precīzi atspoguļo cilvēka patieso stāvokli. Atliek vien zināt, ko nozīmē dažādas pozas un žesti, lai iegūtu papildus informāciju par sarunu biedru un viņa patiesajiem nolūkiem.

Kāpēc kalibrēšana ir noderīga?

  • Tas ļauj iegūt papildus informāciju , kuru parasti cilvēks nepamana.
  • Mēs veltām sarunu biedram nedalītu uzmanību un tas uzlabo komunikāciju.
  • Mēs varam kontrolēt un vadīt sarunu procesu.
  • Tā ir lieliska papildus informācija NLP konsultantam vai koučam par klienta emocijām un attieksmi.
  • Tas vienkārši ir interesanti.

Lai attīstītu prasmi labi kalibrēt, NLP praktiķu apmācībā tiek veltīta liela uzmanība dažādiem vingrinājumiem. Lūk, divi no tiem.

1. vingrinājums.
TV ekrānā, sapulcē vai kādā citā vietā apzināti koncentrējies uz kāda konkrēta cilvēka kalibrēšanu. Pievērs uzmanību viņa emocionālajam stāvoklim. Kā šis cilvēks pašlaik jūtas? Kādas pazīmes par to liecina? Pievērs uzmanību sejas izteiksmei, kustībām, elpošanai, sejas krāsai, balss tonim, ķermeņa pozai utt. Attīsti sevī „tīro vērošanu” – kad tu vienkārši apkopo faktus, ko redzi, bet nenodarbojies ar „domu lasīšanu” – redzētā interpretēšanu vai minējumu izdarīšanu, par ko cilvēks domā.

2. vingrinājums (pāros).
1. A apsēžas pretī B. B palūdz atcerēties A kādu viņam patīkamu cilvēku, iztēloties to, atcerēties viņa balsi un citas ar šo cilvēku saistītas patīkamas atmiņas. Kamēr A klusējot domā par šo cilvēku, B uzmanīgi vēro (kalibrē) A sejas izteiksmi, elpošanu, ķermeņa pozu u. c. Pēc tam to pašu atkārto, kad A atceras kādu viņam nepatīkamu cilvēku, nepatīkamas atmiņas.
2. B uzdod dažādus jautājumus par šiem cilvēkiem, piemēram,

  • Kuram no šiem cilvēkiem ir garāki mati?
  • Kurš dzīvo tev tuvāk?
  • Kuru no viņiem tu satiki pēdējo?

A klusējot iedomājas kādu no šiem cilvēkiem, B uzdevums ir, kalibrējot, noteikt pareizo atbildi.

Mūsu klienti