Raports un pielāgošanās - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Izglītības mērķis ir tukšu prātu aizstāt ar atvērtu prātu. Malkolms Forbs

Raports un pielāgošanās

Kad cilvēki kļūst līdzīgi cits citam,
tie patīk cits citam
B. Bodenhamers

Raports ir stāvoklis, kurā cilvēks ir visatklātākais un ir gatavs komunikācijai. Pielāgošanās savam sarunu biedram ļauj veidot „tiltu” uz otru cilvēku. Ieejot raportā ar otru cilvēku, mēs varam viņu labāk saprast, izraisīt viņā simpātijas, paļāvību, varam sākt viņu vadīt. Raports ir svarīgs priekšnoteikums labai komunikācijai un saskarsmei. Kad divi cilvēki atrodas raportā, viņu ķermeņi, tāpat kā vārdi, papildina viens otru. Ja starp dialoga partneriem veidojas labs raports, saskarsme ir kā deja, kur partneri ir viens vesels. Ikdienā mēs bieži esam neapzinātā raportā ar citiem. Tas ļauj mums veidot labākas attiecības ar līdzcilvēkiem, būt daudz veiksmīgākiem un efektīvākiem dažādās dzīves situācijās.

Labs raports parasti veidojas starp cilvēkiem, kas ilgstoši ir kopā, – starp ģimenes locekļiem, tuviem draugiem un darba kolēģiem. Ir cilvēki, kuri ļoti veiksmīgi veido labas attiecības ar jebkuru cilvēku. Par tādiem parasti saka, ka viņi ir labi cilvēku pazinēji un veiksmīgi komunikatori.

Vai esat ievērojuši, ka patīkamas sarunas laikā parasti ieņemam tādu pašu pozu kā sarunas partneris? Ja šādu sarunu analizētu vēl dziļāk, visticamāk, atklātos, ka nedaudz manījušies (pielāgojušies) ir arī sarunu biedru runas temps, intonācija, mīmika u.c. Jo pilnīgāks būs raports, jo saskanīgāka būs saruna, sarunu biedri jutīsies labāk. Veiksmīgi cilvēki veido raportu, un raports rada uzticēšanos. Vairumā gadījumu raporta veidošana notiek neapzināti, bet to var iemācīties ikviens. Apgūstot laba raporta mākslu, var apzināti uzlabot saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Prasme veidot raportu nebūs vajadzīga vien tādā gadījumā, ja dzīvojat uz vientuļas salas un savā dzīvē neplānojat komunicēt ne ar vienu cilvēku. Ja vēlaties veidot labas attiecības ar līdzcilvēkiem, būt veiksmīgs gan privātajā dzīvē, gan biznesā, prasme veidot raportu lieti noderēs.

Raports palielinās, kad sarunu biedru iekšējās pasaules „pielāgojas” viena otrai. Lai sasniegtu labu raportu, der zināt veidus, kā pielāgoties.

Pielāgošanās – cita cilvēka uzvedības daļēja atkārtošana, ar mērķi pastiprināt raportu.

Pielāgošanās veidi

1. Pielāgošanās balsij, ņemot vērā šādus parametrus:

 • skaļumu (klusi, skaļi),
 • tempu (lēni, ātri),
 • ritmu,
 • augstumu (balss augsta vai zema), tembru,
 • intonāciju.

Šis ir ļoti efektīvs pielāgošanās veids, īpaši – nozīmīgas telefonsarunas laikā.

2. Ķermeņa kustību pielāgošana

 • Sēdēt vai stāvēt tādā pašā pozā kā sarunu biedrs, ievērojot, vai tā ir „atvērta” vai „aizvērta” poza,
 • žestu atkārtošana,
 • mīmikas pielāgošana.

3. Pielāgošanās elpošanai ir visefektīvākais pielāgošanās veids. Tas garantē perfektu saskaņu ar partneri. Pielāgošanās elpošanai dod iespēju harmonizēties ar sarunu biedru. Mēs runājam izelpā, tāpēc, pielāgojoties elpošanai un sākot to vadīt, varam regulēt sarunu biedra runas tempu, mazināt satraukumu, agresivitāti utt.

4. Pielāgošanās uzskatos un vērtībās
Svarīgi zināt, kādi ir sarunu biedra uzskati un vērtības. Cita cilvēka pasaules uztvere var atšķirties no mana pasaules skatījuma pašos pamatos. Man ir jāciena šīs atšķirības un jārēķinās ar tām.
Sarunas sākumā var uzdot jautājumu: “Kas tev ir svarīgs, nozīmīgs...”

5. Pielāgošanās personīgajai pieredzei
Šis ir ļoti efektīvs pielāgošanās veids, ko var veiksmīgi izmantot ikviens sarunā ar jebkuru cilvēku. Svarīgi ir tikai atrast ko kopīgu.

 • “Es, tāpat kā tu...”
 • “Mums ir vienādas domas par...”

6. Verbālā pielāgošanās

 • Atkārtot teikuma daļas,
 • atkārtot raksturīgus izteicienus,
 • izmantot raksturīgos predikātus.

Šie ir galvenie pielāgošanās veidi, kas tiek mācīti NLP praktiķiem komunikācijas meistarību apgūstot. Šīs tēmas apguves laikā tiek veikti daudzi vingrinājumi, līdz laba raporta veidošana kļūst par automātisku prasmi – raports veidojas pats no sevis.

Pielāgojoties jāatceras svarīgs noteikums – jāpielāgojas tā, lai cilvēks nejustos aizskarts, lai tas nebūtu uzkrītoši. Nevajag pielāgoties runas defektiem un citām nepilnībām. Vislabāk sākt ar vienu pielāgošanās veidu, piemēram, pielāgoties pozai, roku kustībām, galvas stāvoklim, tad balsij utt. Mīmiku parasti atspoguļo daļēji, sevišķi, ja sarunas partnerim ir ļoti izteikta mīmika.

Jo vairāk pielāgošanās veidu izmantojam, jo labāks raports veidojas. Jāatceras, ka cilvēki atbilstoši savai vadošajai reprezentatīvajai sistēmai (ir vairāk vizuāļi, audiāļi vai kinestētiķi) dažādi reaģē uz pielāgošanās veidiem. Piemēram, vieni izteikti reaģē uz balss toni, bet citiem tas nav svarīgi, viņi ir jūtīgi, ja partneris pielāgojas ķermeņa pozai, žestiem.

Labs raports ļauj veidot sapratnes tiltu ar otru cilvēku. Piemēram, labs skolotājs ir raportā ar savu skolēnu. Viņš ir pielāgojies skolēna zināšanu līmenim un pieredzei. Tikai no šādas pozīcijas ir iespējams veiksmīgi vest skolēnus uz jaunu zināšanu un iemaņu virsotnēm. Vai piemēram, pieredzējis vadītājs, ierādot jaunajam darbiniekam darāmos darbus, pielāgojas viņa „jaunpienācēja” statusam un rēķinās ar viņa iespējamo nekompetenci jaunas situācijas sakarā.

Kāpēc pielāgošanās un raports ir noderīgi?

 • Palīdz veidot saskanīgas attiecības.
 • Citi vieglāk uztver mūsu idejas, domas un mērķus.
 • Vieglāk vadīt pārrunas un pārdošanas procesu.
 • Atvieglo konfliktu risināšanu.
 • Tas ir universāls paņēmiens, kas darbojas gan privāto attiecību veidošanā, gan biznesa vidē.
 • Iegūstam jaunu pieredzi, paplašinām savu redzesloku.
 • Tie ir neaizstājami instrumenti NLP konsultantu un kouču darbā.
 • Vieglāk dzīvot :)

Mūsu klienti