Vai ir kas labāks par NLP, jeb 21 iemesls, kāpēc mēs joprojām esam NLP treneri! - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Cilvēks, kurš neatlaidīgi kaut ko grib, liek liktenim padoties. Mihails Ļermontovs

Vai ir kas labāks par NLP, jeb 21 iemesls, kāpēc mēs joprojām esam NLP treneri!

Divdesmit gadu laikā mums izveidojies savs skatījums par neirolingvistisko programmēšanu un ir pietiekami daudz iemeslu, kāpēc mēs joprojām esam šajā profesijā – NLP treneris.

 1. Iespēja ikdienā būt kopā ar cilvēkiem, kuru vērtību sistēmā viena no galvenajām vērtībām ir IZAUGSME. Mūsu kursanti ir mūsu iedvesmas avots.
 2. NLP ir loģiska un saprotama mācība.
 3. NLP pieeja ir orientēta uz rezultātu. Atbildes uz jautājumiem “KO es vēlos sasniegt?” un “KĀ es to varu izdarīt?” ir svarīgākas par jautājumu “KĀPĒC?” (Kāpēc man nesanāk? Kāpēc ar mani tā notika? Kāpēc tas nav iespējams? utt.)
 4. NLP metodes ir radītas, izpētot veiksmīgu cilvēku pieredzes, un tās ir pārbaudītas praksē.
 5. Izmantojot NLP, ikviens, kas patiesi vēlas, var ievērojami aktivizēt savu iekšējo potenciālu.
 6. NLP metodes un tehnikas ir efektīvas visiem, kuri tās izmanto. Tas nav jautājums par ticību vai neticību, bet par darīšanu vai nedarīšanu. Darīt var ikviens.
 7. NLP lielu uzmanību pievērš ekoloģijai, tā ir cilvēkam draudzīga mācība.
 8. NLP ir par sadarbību, saprašanos un risinājuma meklējumiem.
 9. NLP kursi ir vieta, kur cilvēki satiekas klātienē, nevis virtuāli. Tā ir īsta, dzīva komunikācija ar pozitīvām emocijām.
 10. NLP kursi cilvēkiem sniedz reālu dzīves pieredzi un kursu dalībnieki nonāk pie pašu pieredzē balstītiem secinājumiem, nevis apgūst no  dzīves attālinātas teorijas.
 11. NLP ļauj izprast savu un citu cilvēku rīcību un attieksmi, tas ļauj rast veselīgus, abām pusēm pieņemamus risinājumus un veidot attiecības pēc principa “ieguvējs – ieguvējs”.
 12. NLP ir universāla mācība – vairums instrumentu izstrādāti konkrētu algoritmu līmenī – kā tehnikas, ko var izmantot ikviens.
 13. NLP ir mācība, kur labas pārmaiņas un izaugsme ir katra paša ziņā, cik daudz sasniegt, ko ar to iesākt. Nav jāgaida brīnumi no "visuma" :)
 14. Kursu nodarbības un koučinga sesijas ļauj izbaudīt gandarījumu, kas rodas, vērojot klientu izaugsmi un panākumus.
 15. Darbības ātrums – salīdzinājumā ar daudzām citiem praktiskās psiholoģijas virzieniem, strādājot ar NLP, salīdzinoši ātri var iegūt labus  rezultātus.
 16. Radošums – NLP metodes ļauj rast arvien jaunus nestandarta risinājumus visdažādākajās jomās.
 17. NLP studijas un praktiskā izmantošana ikdienā, paplašina redzesloku un pilnveido mūsu personīgo dzīves kvalitāti.
 18. NLP ir unikāla mācība un tai ir daudzveidīgs pielietojums. Tā var tikt izmantota visur, kur ir cilvēku aktivitāte.
 19. Mēs apzināmies, ka NLP zināšanas būs vajadzīgas vienmēr, kamēr būs cilvēki, kas vēlas sevi pilnveidot.
 20. Maza konkurence :) Lai kļūtu par pieprasītu NLP treneri, šajā profesijā ir ļoti daudz jāiegulda – enerģija, zināšanas, laiks, finanses utt. Pagaidām Latvijā ir maz jaunu censoņu, kas būtu gatavi pilnībā pieņemt izaicinājumu – būt NLP trenerim.
 21. Latvijā neirolingvistiskajai programmēšanai ir lieliskas izaugsmes iespējas – to vēl nemāca skolās un bērnudārzos. Mēs ticam, ka uzņēmīgākie mūsu kursanti šo mācību kādreiz ieviesīs skolu un augstskolu programmās!

 

 

 

Mūsu klienti