"NLP - mācība par personīgo meistarību." 1. grāmata - "Soli pa solim" - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Cilvēks ir brīvs no brīža, kad vēlas tāds būt. Voltērs

"NLP - mācība par personīgo meistarību." 1. grāmata - "Soli pa solim"

Jau pārdošanā labākajās Latvijas grāmatnīcās!
Pieejama arī E-grāmata.

Ievads
Saturs

Īsumā par grāmatu “NLP – mācība par personīgo meistarību”
 

 • 240 lpp.
 • Svars 710 grami
 • 2 laimīgi autori :)
 • 2 NLP ekspertu priekšvārdi
 • 46 NLP terminu skaidrojumi
 • 32 tabulas un shēmas
 • 22 praktiski vingrinājumi
 • 22 NLP tehnikas
 • 28 jautri zīmējumi
 • 21 anekdote

Tas viss par ļoooooti demokrātisku cenu! :)

Ievads


Šī grāmata ir veltījums tiem Latvijas cilvēkiem, kas jūt sevī degsmi mainīties, augt, pilnveidoties, tiem, kas gadu gaitā kopā ar mums mācījušies neirolingvistisko programmēšanu (NLP) un tiem, kas vēl neko nezina par NLP, bet ir atvērti izaugsmei.

2002. gadā, dibinot Personības pilnveidošanas centru, doma bija radīt vietu, kur cilvēki patīkamā vidē var apgūt mācību par personīgo meistarību – neirolingvistisko programmēšanu un strādāt tā, lai pēc iespējas ātrāk latviešu valodā tiktu sagatavots kvalitatīvs mācību materiāls. Šodien šīs idejas ir pilnībā realizējušās – Rīgas centrā ir mūsdienīgas, NLP mācībām piemērotas telpas, kurās mācās topošie NLP praktiķi, NLP meistari un arī NLP treneri.

Īstenojies mūsu darba paralēlais uzdevums – tulkot un pielāgot latviešu valodai plašu NLP paņēmienu klāstu, kas izmantojami kā teicams līdzeklis ceļā uz personīgo meistarību. Gadu gaitā esam latviešu valodā sagatavojuši plašu, praktiski izmantojamu materiālu par NLP. Neirolingvistiskā programmēšana mums ir gan darbs, gan hobijs. Jaunapgūtās tehnikas un NLP modeļus vispirms esam pārbaudījuši praksē uz sevi, tad slīpējuši kopā ar kursantiem, nereti, pilnveidojot un izstrādājot ko jaunu. NLP ir ļoti radošs process, jo katrs cilvēks, katrs risināmais jautājums ir unikāls!

Jūs turat rokās izdevuma “NLP – mācība par personīgo meistarību” pirmo grāmatu, kurā apkopota svarīgākā pamatinformācija par neirolingvistisko programmēšanu un populārākās NLP tehnikas un instrumenti. Šī grāmata adresēta plašam lasītāju lokam, kas interesējas par praktisko psiholoģiju un pašizaugsmi. Esam pārliecināti, ka grāmata piemērota gan tiem, kas tikai sāk interesēties par neirolingvistisko programmēšanu, gan zinošiem NLP praktiķiem un NLP meistariem. Priecāsimies, ja tajā sev ko noderīgu atradīs arī mūsu kolēģi, NLP treneri.

Otrajā grāmatā varēsiet iepazīt dažādas mērķu piepildīšanas tehnoloģijas, uzzināsiet par dažādiem valodas maģijas paņēmieniem – refreimingu, metamodeli, Miltona modeli, un citiem valodas instrumentiem, kā arī ikdienas komunikācijā izmantot metaprogrammu aprakstus.

Trešajā grāmatā pirmo reizi latviešu valodā būs publicēta plaša informācija par izcilības modelēšanu ar NLP, stāstīsim par NLP izmantošanu koučingā, kā arī piedāvāsim plašu NLP tehniku kolekciju. Šī grāmata būs piemērota NLP zinošam lasītājam.

Mācot neirolingvistisko programmēšanu Latvijā jau otro gadu desmitu, mēs vēlamies plašai sabiedrībai parādīt, ka apgūstot šo mācību par izcilību, var sasniegt izcilus rezultātus gan privātajā dzīvē, gan biznesā, gan personības izaugsmē. Mēs esam patiesi gandarīti par mūs kursantu panākumiem un labajām atsauksmēm.

Šajā grāmatā Jūs atradīsiet informāciju arī par cilvēka galveno dzīves uzdevumu, par misiju. Mēs nekautrējamies apgalvot, ka savu ikdienas darbu, vadot kursus un koučinga sesijas, rakstot šo grāmatu, darām ar misijas apziņu. Mēs ticam, ka mācot efektīvu komunikāciju, pozitīvu pasaules uztveri un personīgo resursu izmantošanu, mēs veidojam uz panākumiem orientētu sabiedrību, balstītu uz dziļu vērtību izpratni un savstarpēju cieņu.

No visas sirds vēlam, lasot un praktiski izmantojot šo grāmatu, atklāt arvien jaunas iespējas sevī un patiesu motivāciju to izmantošanai!

Indra Melbārde – M.A. NLP, sertificēta NLP trenere, praktizējošs koučs

Artūrs Zeltiņš – M.A. NLP, sertificēts NLP treneris, praktizējošs koučs

Saturs


Aivas Loginas priekšvārds
Igora Kudrjavceva priekšvārds
Ievads
Kas ir NLP?
Ieskats NLP vēsturē
NLP apmācības struktūra, kvalitāte un standarti
NLP pamatpieņēmumi
Kā mācīties NLP, izmantojot šo grāmatu
Efektīvs mācību process
Sensorās reprezentatīvās sistēmas (VAKD)
Fizioloģiskie marķieri un lingvistiskās atslēgas
Acu pieejas signāli
Veiksmīga komunikācija ar NLP

     Kalibrēšana
     Kongruence
     Pielāgošanās
     Raports
     Vadīšana
Ekoloģija
Pozitīvais nolūks un sekundārais ieguvums
Paterni – cilvēku spēles, kas atkārtojas
Pielāgošanās nākotnei
Resursu stāvokļi un neresursu stāvokļi
Asociēšanās un disociēšanās
     Tehnika “Asociēšanās un disociēšanās uz laika līnijas”
     Tehnika “Jaunas uzvedības ģenerators”
     Tehnika “Alfabēts”
Enkuri
     Enkurošana
     Tehnika “Emociju intensitātes mainīšana ar enkuru palīdzību”
     Tehnika “Patīkamu atmiņu pirmsākuma meklēšana, izmantojot pozitīvu kinestētisku enkuru”
     Tehnika “Pilnības aplis”
     Tehnika “Enkuru sadursme”
     Tehnika “Personiskās pieredzes mainīšana”
Submodalitātes
     Tehnika “Patīkamo emociju sliekšņa pārvarēšana”
     Tehnika “Punkta metode nepatīkamu atmiņu mazināšanai”
     Tehnika “Vizuālo submodalitāšu mainīšana”
     Vēziena tehnika
     Tehnika “Lēdijas Godivas šokolāde”
     Tehnika “Ātrā baiļu ārstēšana”
Loģiskie apziņas līmeņi, to atspoguļojums valodā
     Tehnika “Loģisko apziņas līmeņu integrācija”
     Tehnika “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko...”
Trīs uztveres pozīcijas
     Vingrinājums “Pastaiga svešos mokasīnos”
     Tehnika “Komunikācijas pilnveidošana ar 3 uztveres pozīciju palīdzību”
Laika līnijas
     Tehnika “Laika līnija, kas ved uz pilnību”
S.C.O.R.E. – efektīvs modelis izmaiņām
     Tehnika “S.C.O.R.E. uz laika līnijas”
Darbs ar daļām
     Tehnika “Konflikta daļu integrācija”
     Tehnika “Sešu soļu refreimings”
     Tehnika “Mans jaunais Es”
NLP terminu vārdnīca
Informācija par kursiem un semināriem
     Kursu “NLP praktiķis” programma
     Kursu “NLP meistars” programma
Izmantotā literatūra
Pēcvārds

Mūsu klienti