Uzskati - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Veids, kādā mēs komunicējam ar sevi un citiem, galu galā nosaka mūsu dzīves kvalitāti. E.Robins

Uzskati

Nav objektīvu ierobežojumu. Kaut kas kļūst par
ierobežojumu tajā brīdī, kad to uztveram kā ierobežojumu.
Mēs varam vadīt savu domāšanu un kontrolēt savas rīcības rezultātus.

                                                                                         NLP pamatpieņēmumi

To, cik kvalitatīvi un veiksmīgi dzīvojam, cik ātri un efektīvi sasniedzam savus mērķus, lielā mērā nosaka mūsu uzskati, mūsu pārliecības.

Uzskati jeb pārliecība ir pagātnē izveidojušies filtri, caur kuriem uztveram savu dzīves pieredzi. Valodā uzskatus var atpazīt kā apgalvojuma formā izteiktu domu. Pārliecība ir mūsu dzīves realitātes veidotājs. Šeit lietderīgi atcerēties loģisko apziņas līmeņu piramīdu, kurā uzskatu līmenis kopā ar vērtībām pieder pie augstākajiem līmeņiem.

6. Misija
5. Būtība
4. Vērtības, uzskati
3. Spējas
2. Darbības
1. Apkārtne

Augstākie līmeņi nosaka apakšējo līmeņu kvalitāti. Piemēram, ja cilvēks uzskata, ka auto braukšanas prasmi var apgūt viegli, viņa sekmes auto apmācībā būs daudz labākas, nekā cilvēkam, kurš vadās pēc principa – es jau to nevarēšu, man jau viss grūti padodas.

Ja ticam, ka kaut kas ir patiesība, tad neapzināti dodam pavēli savām smadzenēm, kā tieši notiekošo uztvert. Pārliecība tiešā veidā nodod rīkojumu nervu sistēmai. Kad noticam, ka tā ir patiesība, mūs pārņem situācijai atbilstošs neiroloģisks stāvoklis, it kā iedomātais būtu īstenība. Ja apzināti kultivējam sevī pozitīvus, attīstošus uzskatus, tas var būt ļoti spēcīgs instruments savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, un otrādi. Pārliecība ir kā kompass un karte, kas vada mūs pretī mērķiem. Pārliecība atmodina, aktivizē cilvēka bezgalīgo iekšējo potenciālu.

Uzskati var būt ierobežojoši un attīstoši.

Ierobežojoši uzskati Attīstoši uzskati
Es nevaru iemācīties runāt franciski.  Es varu viegli iemācīties ­runāt franciski.
Lai nopelnītu naudu, ir daudz un smagi jāstrādā.  Naudu var pelnīt viegli un ar prieku.
Mani neviens nemīl. Es esmu patiesas mīlestības cienīgs.


Daļa no mūsu uzskatiem veidojusies bērnībā un ir cieši saistīta ar to cilvēku vērtību sistēmu un uzskatiem, kas mūs audzināja. Liela loma uzskatu izveidē visas dzīves garumā ir videi un cilvēkiem, ar kuriem esam kopā. Ja vēlaties iegūt veiksmīga cilvēka pasaules redzējumu un uzskatus, apzināti uzturieties kopā ar veiksmīgiem, pozitīvi domājošiem cilvēkiem. Uzskatus veido arī mūsu pieredze un attieksme pret iegūto jauno pieredzi.

Vislabākais veids, kā rast jaunu pozitīvu pārliecību par savām spējām, ir kaut ko vismaz vienu reizi izdarīt pareizi un iegūt pārliecību, ka “es to varu!”. Jaunas pozitīvas pārliecības izveidē efektīvs ir domāšanas veids “Kā būtu, ja būtu…” Tas ļauj iztēlē izveidot pozitīvas nākotnes ainas un nostiprināt pārliecību par savām spējām. Liela loma cilvēka uzskatu izveidē ir plašsaziņas līdzekļiem – radio, televīzijai, presei, arī sociālajiem tīkliem. Diemžēl daudzi plašsaziņas līdzekļi kultivē negatīvu pasaules redzējumu, tādējādi iespaidojot ikvienu, kas regulāri skatās TV un lasa laikrakstus. Cilvēka uzskatus ietekmē arī jaunas zināšanas, kas nereti lauž iesīkstējušu pārliecību un paver ceļu jaunām iespējām.

Lai mainītu savu rīcību un līdz ar to realitāti ap sevi, ir jāmaina sava pārliecība. Tā sauktajos sieviešu žurnālos dotie padomi, kā mainīt kādu savu rīcību, nav visai iedarbīgi. Izdarot izmaiņas savā dzīvē darbību līmenī, uz laiku būs redzamas izmaiņas apkārtnes līmenī. Ja vēlamies noturīgas pozitīvas izmaiņas, ir noderīgi pārskatīt savus uzskatus – atpazīt ierobežojumus, atbrīvoties no tiem un iegūt jaunus, attīstošus uzskatus. Tam noderīgas būs tādas NLP tehnikas, kā “Veco uzskatu muzejs”, “Jauna uzskata iestrāde” u.c.

Veiksmīgu cilvēku pazīme ir apziņa, ka savu pārliecību un uzskatus var izvēlēties un mainīt. Pozitīvas pārliecības ir durvis uz izcilību, tās nereti  ir saistītas ar aktīvu rīcību. Pārliecība un ¬uzskati nosaka, cik lielu savu resursu un savas zemapziņas potenciālu mēs izmantojam. Zemapziņa vai nu rosina, vai bloķē mūsu ideju plūsmu.

Spēcīgs uzskatu korekcijas instruments ir NLP tehnika “Loģisko apziņas līmeņu integrācija”, kas nereti attīsta pozitīvu pārliecību par savām iespējām. NLP meistara kursā tiek mācītas efektīvas uzskatu maiņas tehnikas, kas ļauj atbrīvoties no ierobežojošiem uzskatiem un “iegūt savā īpašumā” jaunus – veiksmīga cilvēka uzskatus.

Starp citu, veiksmīga cilvēka pozitīvo pārliecību “džentlmeņa komplekts” ir NLP pamatpieņēmumi.

Pirmais solis darbā ar saviem ierobežojošiem uzskatiem ir ierobežojošā uzskata atzīšana – “ jā, es saprotu, ka mana pārliecība “Es nevaru uzstāties publikas priekšā, jo vienmēr uztraucos” ir ierobežojoša un, kamēr tā valdīs pār manām domām un emocijām, es vienmēr uztraukšos”. Ja cilvēks neatzīst savus ierobežojošos uzskatus, nekādas NLP tehnikas nepalīdzēs. Tāpēc netērēsim laiku citu cilvēku pāraudzināšanai, bet nodarbosimies ar savu uzskatu sistēmas izkopšanu!

Katram uzskatam ir sava noteikta funkcija, savs uzdevums, savs pozitīvais nolūks. Strādājot ar saviem ierobežojošiem uzskatiem, to ir svarīgi izprast.

Uzskats var

 • motivēt,
 • aizsargāt,
 • uzturēt.

Līdzīgu uzskatu uzdevumi dažādiem cilvēkiem var būt dažādi. Piemēram, vienu, ierobežojoša pārliecība “Es nevaru uzstāties publikas priekšā” var pasargāt no stresa un saglabāt mieru, kādu citu tā pasargā no publicitātes un saglabā drošību un stabilitāti.

Lai noskaidrotu  ierobežojošo uzskatu uzdevumus, ir lietderīgi sev uzdot šādus jautājumus:

 • Kāpēc man tas (uzskats) ir vajadzīgs.
 • Ko man tas dod?
 • Kad es to iegūstu pilnībā, pēc kā es vēl tiecos?
 • Kas man  ir vēl svarīgāks nekā tas?
 • Ja man tas ir pilnībā, ko es, kam tas pieder, gribu vēl svarīgāku, vērtīgāku?
 • „tas” – vērtība no iepriekšējā soļa.

Kad ierobežojošā uzskata patiesais nolūks, jeb uzdevums ir noskaidrots, varam ķerties pie nākošā soļa – jauna, attīstoša uzskata izveidošanas. Svarīgi, lai jaunais uzskats nodrošinātu tādu pašu labumu, kā ierobežojošais, lai uzskata formulējums būtu pozitīvā formā un man pašam patiktu.

            Daži piemēri, kā no ierobežojoša uzskata veidot attīstošu pārliecību:

 • Es esmu neveiksminieks.
 • Es esmu veiksmīgs cilvēks.
   
 • Ne visiem ir pa spēkam būt laimīgiem.
 • Katrs cilvēks ir pelnījis būt laimīgs un var būt laimīgs.
   
 • Muzeju apmeklēšana ir garlaicīga. 
 • Muzeji ir lieliska iespēja sevi pilnveidot un bagātināt.

           Uzskatu maiņa, tāpat kā jebkuras izmaiņas ietekmē mūsu dzīvi, tāpēc ir ļoti svarīgi veikt jaunā uzskata ekoloģijas pārbaudi.

Tam noderēs šādi jautājumi:

 • Kādi būs galvenie ieguvumi, ja man būs šis uzskats.
 • Kādas priekšrocības saglabātos, ja nebūs jaunais uzskats, bet paliktu vecais, ierobežojošais uzskats?
 • Ko es neiegūšu, ja man nebūs jaunais uzskats?
 • Kādas jaunas iespējas man paver jaunais uzskats?
 • Kā šis uzskats ietekmēs manu dzīvi?
 • Ar ko man ir jārēķinās, ja man būs šis uzskats?
 • Ko es neiegūšu, ja man nebūs šis uzskats, kādas iespējas nevarēšu izmantot?

Kad veikta jaunā uzskata ekoloģijas pārbaude, var ķerties pie uzskatu maiņas, izmantojot kādu no NLP tehnikām.

Mūsu klienti